Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego Tom 2

Cena: 25.00 

SKU: 33 Kategoria:

Opis

Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, T. 2, Polska Ludowa (1944/45 – 1989),Warszawa 2002, ss. 528.

Ksiązka wydana przez Zarząd Główny i Oddział Lubelski Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego, Zakład Historii Ruchu Ludowego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ukłąd publikacji został zdeterminowany przez poruszoną problematyką. Redaktorzy dokonali podziału na cztery częsci. Część pierwsza zawiera opracowania na temat konfliktu politycznego miedzy ludowcami a komunistami w dwóch okresach – najpierw w II połowie lat czterdziestych o charakter odbudowywanego państwa, później w latach osiemdziesiątych o kierunek, intensywność i głębokość zmian systemowych. Część druga jest zbiorem tekstów dotyczących życia społecznego na wsi w okresie Polski Ludowej w jego różnych aspektach: materialnym, kulturalnym, duchowym. W części trzeciej zostały zgrupowane artykuły ukazujące politykę władz komunistycznych wobec wsi, rozumianej jako obraz okreslonej aktywności gospodarczej oraz odrebne środowisko społeczne. Szczególnie dużo miejsca zajmują tu rozważania o polityce rolnej i jej uwarunkowaniach. Część czwarta jest zbiorowa próbą wypracowania nowego spojrzenia na ZSL. Jedni autorzy skoncentrowali sie na opisie uwarunkowań społecznych, w których ZSL miało realizować projektowaną dla niego rolę polityczną. Drudzy poddali naukowej ocenie działalnosć ludowców starających sie spełnić rolę polityków w latach Polski Ludowej.

Facebook

YouTube