Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego Tom 3

Cena: 25.00 

SKU: 34 Kategoria:

Opis

Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, T. 3, Przebudowa i przyszłość, Warszawa 2002, ss. 496.

Ksiązka wydana przez Zarząd główny i Oddział Lubelski Ludowego towarzystwa Naukowo – Kulturalnego, Zakład Historii Ruchu Ludowego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tom trzeci został podzielony na 3 części. W pierwszej z nich zatytułowanej: ” Globalizacja oraz jej skutki społeczno – ekonomiczne i polityczne”, zawarto referaty obejmujące charakterystykę procesów globalizacyjnych wskazując zarówno na pozytywne, jak i negatywne skutki dla rozwoju cywilizacji, międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz dla życia narodów. Część druga dotyczy zagadnień wsi i rolnictwa polskiego w okresie przemian systemowych, szerko stawiając problematykę rozwoju społeczno – ekonomicznego wsi oraz uwarunkownia przemian rynkowych rolnictwa polskiego, pogłębioną rozważaniami na temat systemu finansowego samorządów lokalnych, wraz z prezentacją wyników badań stanu zdrowotnosci ludnosci zamieszkującej obszary wiejskie. Trzecia część natomiast jest dosyć zrożnicowana. Oprócz zagadnień organizacyjnych i programowych przedstawiających zmiany zachodzące wewnątrz ruchu ludowego po 1989r., znajdujemy tam takie kwestie jak: reforma administracyjna III Rzeczypospolitej w koncepcji PSL, problematyka wsi polskiej w myśli politycznej obozu narodowego po 1989r., wizerunek PSL na łamach czasopism nie zawsze przychylnych ruchowi ludowemu, rola Uniwersytetów Ludowych w wychowaniu młodego pokolenia wsi polskiej.

Facebook

YouTube