Kultury polityczne naszych czasów. Szkic latyno-euro-amerykanistyczny.

Cena: 30.00 

SKU: 273 Kategoria:

Opis

Ryszard Stemplowski

Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7901-079-0, 978-83-60-875-43-8

Szkic ten został napisany w celu zainicjowania badań porównawczych nad latynoamerykańskimi i europejskimi kulturami politycznymi. Termin „kultura polityczna” powstał w Europie i tutaj kultura polityczna jest nadal badana. Latynoamerykanie do niedawna prawie wcale się tym nie zajmowali. Najszerzej rozpowszechnione jej koncepcje zostały stworzone w USA i literatura anglojęzyczna przedmiotu jest najlepiej znana.

Istnieją rozmaite odmiany pojęcia „kultura polityczna” i różne kultury polityczne. Nie wszystko da się wyjaśnić przez uwzględnienie kultury politycznej, ale nie prowadząc jej systematycznych badań pozbawiamy się ważnego sposobu pełniejszego zrozumienia źródeł i skutków postępowania obywateli i działalności organów władzy państwowej.

Facebook

YouTube