1. Muzeum
  2. >
  3. Przetargi

Przetargi

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Znak sprawy: ZP/1/2016, Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie”, posadowionym w Warszawie, ul. Senatorska 14.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-08-25 o numerze 302691-2016 – pobierz

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 – Oferta przetargowa – pobierz

Załącznik Nr 2a – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PzP – pobierz

Załącznik Nr 2b – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgonie z art. 24 ustawy PzP – pobierz

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o posiadanych odpowiednich uprawnieniach – pobierz

Załącznik Nr 4 – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 5 – Projekt Umowy – pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby – pobierz

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa – pobierz

Załącznik Nr 10 – Przedmiar – pobierz

Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – pobierz

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców – pobierz

Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 IX 2016 – pobierz

Odpowiedzi na pytania wykonawców 7 IX 2016 – pobierz

Odpowiedzi na pytania wykonawców 15 IX 2016 – pobierz

Protokół z otwarcia ofert – pobierz

Wynik postępowania przetargowego – pobierz