Archiwum - Przetargi

Lista archiwalnych przetargów

Znak sprawy ZP/1/2022

Przetarg zakończony

Dodano: 20 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: ZP/1/2022, Przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (wraz z przyległym terenem), tj. w siedzibie głównej w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz obiektach pod nazwą: Pałac Blanka, posadowionym w Warszawie, ul. Senatorska 14 i Willi Narutowicza, posadowionej w Warszawie, przy ul. Parkowa 23, od dnia 01. 03. 2022 do 28. 02. 2025 roku.

Numer ogłoszenia w BZP Numer ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00026487/01 z dnia 2022-01-19 – Pobierz

Znak sprawy ZP/1/2018

Przetarg zakończony

Dodano: 10 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ZP/1/2018, Przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (wraz z przyległym terenem), tj. w siedzibie głównej w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz obiektach pod nazwą: Pałac Blanka, posadowionym w Warszawie, ul. Senatorska 14 i Willi Narutowicza, posadowionej w Warszawie, przy ul. Parkowa 23, od dnia 01. 02/03. 2018 do 31. 01. 2022 roku.

Numer ogłoszenia w BZP: nr 659629-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. – Pobierz

Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi na pytania - Pobierz Zmiany w SIWZ i wzorze umowy: Zmian w SIWZ i wzorze umowy - Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 07.01.2019 r.: Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 07.01.2019 r. - Pobierz Protokół Nr 2 z badania i oceny oferty: Protokół Nr 2 z badania i oceny oferty - Pobierz