Category Archives: Aktualności wyróżnione


 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

Ekspertyza opracowana przez

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

 

W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zrealizowano w 2020 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, badania pt. „Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim”, których rezultatem jest ekspertyza pod tym samym tytułem. Ekspertyza może być nośnikiem informacji na temat zakresu, możliwości i wyników działań organizacji pozarządowych, na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym wkładu w ten rozwój kół gospodyń wiejskich. Dostarczy wiedzy z zakresu innowacji technicznej, promowania idei smart village oraz aktywizacji społecznej.

 

Autorzy ekspertyzy pt. „Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim” składają serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację badań oraz wszystkim osobom, które wypełniły ankietę.

 

Ekspertyza pt. Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim – Ekspertyza MHPRL – Pobierz

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego obchodom 80. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego obchodom 80. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich.

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Klubu Twórców Ekorozwoju

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z Klubu Twórców Ekorozwoju pt. Czy przeszłość wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość?

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Obchody 80. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich pod pomnikiem Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

8 października br. odbyły się pod pomnikiem Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet w Warszawie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę powstania Batalionów Chłopskich.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum oraz Michał Wójtowicz z Działu Naukowo-Oświatowego.

Fot. Rafał Toczek (MHPRL)

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Obchody 80. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

7 października br. odbyły się pod pomnikiem BCh na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę powstania Batalionów Chłopskich.

W uroczystości wzięli udział pracownicy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: dr hab. Jerzy Mazurek – wicedyrektor Muzeum oraz dr. Mirosława Bednarzak-Libera i Michał Wójtowicz z Działu Naukowo-Oświatowego.

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z promocji książki pt. „Od Wersalu do Poczdamu”

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania poświęconego promocji książki pt. „Od Wersalu do Poczdamu” będącej zbiorem referatów z konferencji, zorganizowanej we współpracy z Muzeum Niepodległości oraz ze Stowarzyszeniem Historyków Wojskowości

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Spotkanie Pro Memoria poświęcone śp. prof. dr hab. Piotrowi Matusakowi

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania Pro Memoria poświęconego śp. prof. dr hab. Piotrowi Matusakowi

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Wincenty Witos najwybitniejszy przywódca ruchu ludowego”

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Wincenty Witos najwybitniejszy przywódca ruchu ludowego”

Film z serii: Galeria Ogrodowa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie cz. III

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Przywódcy i działacze ruchu ludowego”

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Przywódcy i działacze ruchu ludowego”

Film z serii: Galeria Ogrodowa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie cz. II

 1. Muzeum
 2. >
 3. Aktualności wyróżnione

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Profesorowie i pisarze nurtu chłopskiego”

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Profesorowie i pisarze nurtu chłopskiego”

Film z serii: Galeria Ogrodowa Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie cz. I

 

Facebook

YouTube