Category Archives: Filmy


 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Filmowa relacja ze spotkania wielkanocnego i konferencji naukowej pt. MEDIA WE WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Filmowe wspomnienie z wernisażu wystawy poplenerowej GÓRSKI ŚWIAT WIDZIANY AKWARELĄ

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
YouTube player
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

🇵🇱 25 rocznica Konstytucji RP – konferencja naukowa

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

🇵🇱
Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja III RP była ukoronowaniem okresu dynamicznej transformacji ustrojowej kraju. Doświadczenie jej twórców i wykorzystanie całego dorobku praktyki ustrojowej z lat 1989-1997 sprawiły, że nowo przyjęta ustawa zasadnicza stała się autentycznym fundamentem działania państwa.

YouTube player
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Kim była generał Maria Wittek? – Filmowa prezentacja książki Marii Weber „Komendantka”.

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Maria Weber – dziennikarka i autorka biografii Emilii Malessy „Marcysi”’ Władysławy Macieszyny „Sławy” oraz Józefy Lis-Błońskiej.

„Wysokie poczucie godności, ideowa, charakter dostatecznie wyrobiony, średnio koleżeńska, lojalna, skryta, duża ambicja[…] – fragment z książki

YouTube player
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

90. rocznica zjednoczenia ruchu ludowego

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

MHPRL jest skarbnicą 127. letniej działalności politycznej. W wielkim ruchu ludowym działało ponad 50 partii politycznych i 100 organizacji społecznych. Co 18 lat występowało zjawisko dezintegracji politycznej, a następnie jego jedności. Wzorem zjednoczenia ruchu ludowego był dzień 15 marca 1931 roku, kiedy powstało Stronnictwo Ludowe. Zjednoczenie to przyczyniło się do stworzenia potężnego ruchu ludowego, który miał wpływ na losy państwa i narodu w latach II Wojny Światowej oraz po wyzwoleniu Polski w 1945 roku. Sukces zjednoczenia doprowadził do powstania największej armii chłopskiej w dziejach Polski – Batalionów Chłopskich i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz „pierwszej polskiej solidarności”.
Do kalendarza doniosłych rocznic 15 marca został wpisany jako Dzień Jedności Ruchu Ludowego, na pamiątkę i przestrogę dla potomnych.

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji panelowej poświęconej temu wyjątkowemu wydarzeniu.

YouTube player
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Sukces Powstania Zamojskiego – filmowa prelekcja dr Janusza Gmitruka

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
YouTube player

„Podobnie jak w przypadku Holokaustu i Powstania Warszawskiego, kontrowersje odnoszą się także do walki w obronie Polaków wysiedlonych na Zamojszczyźnie, która przerodziła się w patriotyczny zryw o charakterze regionalnym, lecz również narodowym. W świadomości historycznej zaciera się wiedza o Powstaniu Zamojskim – jego przebiegu i inicjatorach — o chłopach i ludowcach, żołnierzach Batalionów Chłopskich, którzy jako pierwsi wystąpili w obronie Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego na przełomie 1942 i 1943 roku”.
(Jerzy Gmitruk Legenda Powstania Zamojskiego i jej chłopscy bohaterowie. Warszawa 2021, s. 19)

 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Fałszerstwa wyborcze 1947

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Rozmowa na temat wyborów do Sejmu w 1947 r. w kontekście promocji publikacji, po raz pierwszy w Polsce, pełnego tekstu Memoriału złożonego przez Polskie Stronnictwo Ludowe dnia 18 grudnia 1946 r. ambasadorom Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i ZSRR w Warszawie w sprawie fałszerstw wyborczych w Polsce.

YouTube player

Fałszerstwa wyborcze 1947. Tom I

Fałszerstwa wyborcze 1947. Tom II

 

 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Krzysztof Kamil Baczyński i Zygmunt Jan Rumel – poeci Polski Walczącej

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Spotkanie wspominkowe w pierwszą rocznicę śmierci Ryszarda Miazka.

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
YouTube player
 1. Muzeum
 2. >
 3. Filmy

Relacja z konferencji poświęconej działalności Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Relacja filmowa z konferencji zorganizowanej 24 listopada 2021 r. w ramach projektu: „Popularyzacja wkładu w kulturę europejską i regionalną Cypriana Kamila Norwida, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego..

YouTube player