1. Muzeum
 2. >
 3. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Deklaracja dostępności Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy graficzne zamieszczone przed wprowadzeniem ułatwień dostępu posiadają atrybuty ALT. Atrybuty będą cyklicznie wprowadzane.
 • Część treści wideo nie posiada transkrypcji. Transkrypcje będą cyklicznie uzupełniane.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Wójtowicz.
 • E-mail: mhprl@mhprl.pl
 • Telefon: 228437873

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 • Adres: Al.Wilanowska 204
  02-730 Warszawa
 • E-mail: j.mazurek@mhprl.pl
 • Telefon: 228437873

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa,
e-mail: mhprl@mhprl.pl, tel. (22) 843-78-73

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ( „Żółta Karczma” – główny budynek Muzeum))znajduje się przy Al. Wilanowskiej, tuż przy przystanku autobusowym Dominikańska 02, który zabiera podróżnych w kierunku pętli autobusowej umiejscowionej przy Metrze Wilanowska
Bezpośrednio za wejściem do „Żółtej Karczmy” po lewej stronie znajdują się toalety, a naprzeciwko po wejściu do budynku znajdują się schody kierujące do poziomu podziemnego, gdzie znajduje się główna sala wystawowa.
Istnieje także drugie wejście od. Al. Wilanowskiej. Jest ono wykorzystywane do realizacji celów administracyjnych, dostawczych. Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące do „Żółtej Karczmy”, zaś po prawej strony znajduje się wejście do budynku biblioteki Muzeum.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
Na terenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego nie ma specjalnie przeznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do „Żółtej Karczmy” znajduje się wjazd na parking Muzeum. Po wcześniejszym kontakcie istnieje możliwość wcześniejszej telefonicznej rezerwacji miejsca na parkingu dla osoby z niepełnosprawnością.

Toalety
Dwie toalety znajdują się w budynku „Żółtej Karczmy oraz jedna toaleta w budynku biblioteki. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
Dla osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość zarezerwowania miejsca parkingowego i swobodnego wjazdu na teren Muzeum. Istnieje także możliwość zwiedzenia ogrodów Muzeum od strony „Żółtej karczmy”. Muzeum jako budynek zabytkowy nie ma możliwości technicznych umożliwiających zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością sal wystawowych znajdujących na poziomie podziemnym. Muzeum nie posiada także podjazdu do wejścia dla wózków inwalidzkich do budynku biblioteki.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym
Zwiedzanie z psem asystującym jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W salach wystawienniczych w „Żółtej Karczmie” oraz budynku biblioteki znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie posiada udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi. Muzeum nie posiada toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W Muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolic znajdują się liczne punkty gastronomiczne.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Oddział
w Sandomierzu , ul. Rynek 9; 27-600 Sandomierz;

e-mail mhprlsand@neostrada.pl, tel: 15 832 21 41; 607- 767-503

Otoczenie i wejście do budynku

Oddział MHPRL w Sandomierzu mieści się na parterze zabytkowej kamienicy, bezpośrednio obok tzw. Kamienicy Oleśnickich, na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Wejście główne do Oddziału MHPRL w Sandomierzu znajduje się na Rynku Starego Miasta
w Sandomierzu, naprzeciwko Ratusza Sandomierskiego. Do drzwi prowadzą dwa schodki. Przy wejściu stoi ławka, na której mogą usiąść turyści. Drugie wejście jest umiejscowione od strony podwórze, do które prowadzi niewielki podest, wejście to jest wykorzystywane przy odbieraniu i oddawaniu wystaw itp., większych rzeczy przewożonych do i z muzeum.

Trzecie wejście znajduje się na klatce schodowej, od strony podwórka przy schodach na piętra. Wejściem tym wchodzi i wychodzi kierownik Oddziału załączając lub wyłączając alarm przeciw włamaniowy.

Przystanek autobusowy usytuowany jest ok. 300 metrów od siedziby Oddziału.

Toaleta

Toaleta znajduje się w środku budynku, za salami wystawowymi, naprzeciw drzwi na klatkę schodową.

Toaleta jest bardzo mała i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Niestety w Oddziale nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jeśli chodzi o wejścia do muzeum, wszystkie są ze schodami. Natomiast sale wystawowe są na tyle obszerne, że nie ma problemu poruszania się po nich na wózku inwalidzkim.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W muzeum nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym

Zwiedzanie z psem asystującym jest możliwe.

Udogodnienia dla osób starszych

W salach wystawowych i na zapleczu znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Muzeum nie posiada udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi typu np. toaleta z przewijakiem.

Gastronomia

W muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.
W okolicy znajdują się liczne restauracje i kawiarnie.

 

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa Oddział Piaseczno ul. Kociewska 2, 83-123 Piaseczno, e-mail: m.lidzbarski@mhprl.pl, tel. 58 535 14 29, 605 95 50 59.

Otoczenie i wejście do budynku

Wejście do Muzeum znajduje się przy ulicy Kociewska 2, tuż przy przystanku autobusowym.

Za wejściem do budynku na pierwszym piętrze znajdują się toalety i schody do sal muzealnych na drugim i  trzecim piętrze. Istnieje,  także drugie wejście do budynku- awaryjne.

Skansen starych maszyn rolniczych znajduje się obok budynku Muzeum

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku Muzeum znajdują się dwa parkingi samochodowe. Po wcześniejszej informacji telefonicznej istnieje możliwość rezerwacji miejsca na parkingu dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety

Dwie toalety znajdują się na parterze budynku oraz jedna na drugim piętrze. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość zarezerwowania miejsca parkingowego. W budynku nie ma możliwości technicznych  umożliwiających zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnościami sal wystawowych. Natomiast  skansen starych maszyn i kuźnia  znajdujący się przy budynku Muzeum jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille` a ani oznaczeń kontrastowych. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym

Zwiedzanie z psem asystującym jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Sale wystawiennicze  i pomieszczenia są wyposażone w krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi.

Muzeum nie posiada toalety z przewijakami.

Gastronomia

W Muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

?>

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 23 hours ago

💚🇵🇱”Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 19 hours ago

🍀10 czerwca 1951 – 70 lat temu, w dniu 10 czerwca 1951 r. Koło PSL we Francji w Saint Denis obchodziło Święto Ludowe. Tego roku

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 19 hours ago

⬛️8 czerwca 1981 w Warszawie zmarł tragicznie Piotr Typiak (ur. 28 czerwca 1899 w Izbicy), działacz CZMW „Siew”, działacz SL „Roch” i CKRL, członek Rady

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 21 hours ago

💪Praca. Ciężka. Mozolna. Codzienna. Na efekty, której czasami czeka się miesiącami. Niezależnie od wieku i płci wszyscy pracują. Takie było oblicze dawnej wsi. Surowe i

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

🍀🍀🍀Z okazji 70-lecia polskiego ruchu ludowego Poczta Polska wprowadziła do obiegu dwa znaczki o nominałach 40 gr – przedstawiający zieloną koniczynkę na tle pierwszej strony

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

⚫️21 lat temu - 3 czerwca 2000 roku zmarł w Krakowie Edward Kaleta (ur. 22 sierpnia 1913 roku w Gumnach pow. Cieszyn) 🍀działacz ruchu ludowego,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

⚫️31 lat temu – 2 czerwca 1990 roku, zmarł w Londynie Franciszek Wilk (ur. 10 października 1914 r. w Wysokiej pow. Łańcut) 🍀Franciszka Wilka można

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

👶👧👦🧑 Dzieci wiejskie były przeważnie pod stałą opieką swoich matek, które nawet w czasie pracy nie spuszczały swoich pociech z oka. Czasami było to kłopotliwą

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

👁 Dziś prezentujemy kolejną rzeźbę, jaką możecie odnaleźć w naszej plenerowej galerii. ➡️ Popiersie Krzysztofa Kluka autorstwa J. Ślusarczyka z roku 1976, wyrzeźbione w kamionce.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 10 hours ago

◼️44 lata temu - 30 maja 1977 zmarł w Bethlehem Stanisław Gierat (ur. 2 maja 1903 w Kozłowie)– polski działacz niepodległościowy, społeczny i spółdzielczy, działacz