zdjęcie wyrównające

Edukacja

W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie realizuje:

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Bezpośrednich informacji o lekcji muzealnej udziela Dział Naukowo-Oświatowy.

(tel.: 22 843 38 76, 22 843 78 73, wew. 107)

Lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Województwa Mazowieckiego organizowane są w oparciu o opracowany przez Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, umożliwiający korzystanie z preferencyjnych biletów (w cenie 1 zł brutto) do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez szkołę zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z określonym wzorem (Formularz zgłoszeniowy) – w przypadku zwiedzania Muzeum, oraz wcześniejszego dokonania rezerwacji terminu (e-mail, wraz z potwierdzeniem daty i godziny rezerwacji) w przypadku chęci udziału w lekcji muzealnej. Planowany termin realizacji programu: od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uczestnicy lekcji muzealnych z województw (poza Województwem Mazowieckim) są zobowiązani do wykupienia biletów wstępu do MHPRL (bilet ulgowy = 2 zł od osoby).

Liczba uczestników: max. 25 osób. Czas trwania: ok. 45 – 60 minut.

Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa.

Nie prowadzimy lekcji z grupami niezgłoszonymi.

 

Program Kulturalna Szkoła na Mazowszu – plik do pobrania

Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa – plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania