zdjęcie wyrównające

Edukacja

W okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie realizuje:

 

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Bezpośrednich informacji o lekcji muzealnej udziela Dział Naukowo-Oświatowy.

(tel.: 22 843 38 76, 22 843 78 73, wew. 107)

Lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Województwa Mazowieckiego organizowane są w oparciu o opracowany przez Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie program pn. „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, umożliwiający korzystanie z preferencyjnych biletów (w cenie 1 zł brutto) do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez szkołę zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z określonym wzorem (Formularz zgłoszeniowy) – w przypadku zwiedzania Muzeum, oraz wcześniejszego dokonania rezerwacji terminu (e-mail, wraz z potwierdzeniem daty i godziny rezerwacji) w przypadku chęci udziału w lekcji muzealnej. Planowany termin realizacji programu: od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uczestnicy lekcji muzealnych z województw (poza Województwem Mazowieckim) są zobowiązani do wykupienia biletów wstępu do MHPRL (bilet ulgowy = 2 zł od osoby).

Liczba uczestników: max. 25 osób. Czas trwania: ok. 45 – 60 minut.

Obecność opiekuna (nauczyciela) podczas lekcji jest obowiązkowa.

Nie prowadzimy lekcji z grupami niezgłoszonymi.

 

Załącznik do uchwały uchwały Program 2024

Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa – plik do pobrania

załącznik_nr_2_do załącznika_zgloszenie_szkoły_do_programu

 

 

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie realizuje:

Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”

Bezpośrednich informacji o prowadzonych zajęciach udziela Dział Naukowo-Oświatowy.

(tel.: 22 843 38 76, 22 843 78 73, wew. 107)

Oprowadzanie osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów z Województwa Mazowieckiego organizowane są w oparciu o opracowany przez Departament Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie program pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, umożliwiający korzystanie z preferencyjnych biletów (w cenie 1 zł brutto) do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Do udziału w programie uprawniona jest osoba z niepełnosprawnościami i towarzyszący jej jeden opiekun. W ramach programu osoby będą mogły skorzystać z oferty instytucji kultury kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł brutto za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej). Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem skorzystania z programu jest:

Obecność opiekuna jest obowiązkowa. Nie prowadzimy lekcji z grupami, które nie zostały wcześniej zgłoszone.

Zgłoszenie proszę potwierdzić telefonicznie: (22) 843 38 76 wew. 107 oraz przesłać uzupełniony załącznik 2 na adres e-mail: mhprl@mhprl.pl | m.bednarzak-libera@mhprl.pl

2_zał. do uchwały_Program_2024

4_zał_2 do programu_oświadczenie

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu