1. Muzeum
 2. >
 3. Historia Muzeum

Historia Muzeum

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

U zbiegu al. Wilanowskiej z ul. Dominikańską, na skarpie mokotowskiej, wznosi się budynek, stylem przypominający włoskie neorenesansowe wille podmiejskie. Powstał w połowie XIX stulecia według projektu znanego architekta włoskiego Franciszka Marii Lanciego. Rezydenci wilanowscy przeznaczyli ją na oberżę służącą podróżnym.

Po wyzwoleniu przez długi czas budynek nie miał szczęścia do odpowiedniego opiekuna. Niezabezpieczony i opuszczony, narażony na zgubne działanie czasu, ulegał dewastacji. Dopiero w I poł. lat 80. XX w. staraniem Ministerstwa Kultury i Sztuki przeprowadzono kapitalny remont, przeznaczając go na siedzibę Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Kilka dziesięcioleci działacze ludowi czekali na powstanie placówki muzealnej, która zajęłaby się dokumentowaniem i szerzeniem wiedzy o ruchu ludowym. Placówki, w której prowadzono by i otaczano opieką pamiątki świadczące o bogatym dorobku polskiego ruchu ludowego. Na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 marca 1984 r. Muzeum zostało powołane do życia.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego to placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. Muzeum interesuje się działalnością partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych tworzonych w środowisku wiejskim, rozwijających różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej.

Od 30 lat Muzeum zajmuje się kolekcjonowaniem eksponatów i ich dokumentacją, prowadzi działalność popularyzatorsko-oświatową, organizuje wystawy, spotkania z historykami i działaczami ruchu ludowego, upowszechnia wiedzę o ruchu ludowym w środkach masowego przekazu i poprzez własne wydawnictwa.

Muzeum zgromadziło ponad 46 tys. eksponatów, które znajdują się również w oddziałach w Sandomierzu i w Piasecznie k. Gniewa.

Do najciekawszych i najliczniejszych zbiorów należą:

 • eksponaty związane z walką o wolność Polski w XVIII i XIX w. (powstania 1794 i 1863) oraz w XX w. (1914-1921 i 1939-1945);

 • pamiątki i przedmioty osobiste działaczy ruchu ludowego, m.in. zbiór Izydora Mermona, Wincentego Witosa, Stefana Pawłowskiego, Stanisława Osieckiego, Tadeusza Chciuka-Celta, Stanisława Mikołajczyka;

 • zbiór ponad 250 sztandarów stronnictw i organizacji ludowych działających w Polsce i na emigracji; dokumenty związane z działalnością PSL na emigracji;

 • malarstwo i rzeźba profesjonalna oraz nieprofesjonalna, prezentująca życie wsi, zajęcia ludności w twórczości m.in. Włodzimierza Tetmajera, Antoniego Piotrowskiego, Karola Popiela;
 • malarstwo i rzeźba portretowa Stanisława Baja, Macieja Milewskiego Jana Ślusarczyka, Józefa Opali;

 • malarstwo pejzażowe, historyczne – prace: Wincentego Wodzinowskiego, Henryka Szczyglińskiego, Iwana Trusza, Józefa Rapackiego, Stanisława Czajkowskiego, Teodora Axentowicza, Stanisława Praussa;

 • zbiór listów Wincentego Witosa z lat 1923-24;

 • kolekcja gobelinów i tkanin artystycznych o tematyce narodowo-wyzwoleńczej;

 • dokumenty działalności stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych i społeczno-gospodarczych;

 • zdjęcia dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii ruchu ludowego;

 • kolekcja plakatów, prasy i druków ulotnych;

 • afisze i obwieszczenia wydane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych z okresu I i II wojny światowej;

 • zbiór ulotek wyborczych organizacji i stronnictw chłopskich do sejmu i senatu z lat 1919, 1922, 1928, 1930;

 • zbiór pieczęci i tłoków pieczętnych urzędów gminnych i starostw zaboru rosyjskiego, austriackiego i pruskiego, zarządów gminnych II RP i Generalnego Gubernatorstwa, kółek rolniczych, stronnictw i organizacji chłopskich.

Zapraszając do Muzeum i jego Oddziałów, zachęcamy do współpracy i prosimy o pomoc w gromadzeniu zbiorów. Wdzięczni będziemy za przekazane nam pamiątki dotyczące:

 • działalności społeczno-politycznej szeroko rozumianego ruchu ludowego i młodzieżowego,

 • kupna i sprzedaży gospodarstw,

 • kółek rolniczych,

 • spółdzielczości,

 • kół gospodyń wiejskich,

 • organizacji społeczno-gospodarczych,

 • szkół rolniczych,

 • życia rodzinnego,

 • uroczystości wiejskich, itp.

?>

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

23 hours 15 minutes ago

✅75 lat temu - 17 maja 1946 r. w Paryżu 🇫🇷 ukazał się 1 numer „Gazety Ludowej” z podtytułem „Tygodnik Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji”.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 13 hours ago

Kończymy dzisiejszy program on-line przygotowany na Noc Muzeów przedstawiając Państwu wystawę pt. "Mazowieckie pejzaże".🙂 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 14 hours ago

Prezentujemy Państwu kolejną niezwykle ciekawą i wartościową wystawę on-line pt. "Krajobrazy przeszłości wsi".🍀🇵🇱 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 16 hours ago

🎥Kontynuujemy nasze dzisiejsze uroczystości i zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line pt. "Stanisław Thugutt (1873-1941). Polityk, spółdzielca, krajoznawca"🙂🍀 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 17 hours ago

Witamy serdecznie na inauguracji on-line Święta Ludowego i Nocy Muzeów w MHPRL 🍀🍀🙂 Mamy przyjemność zaprezentowania Państwu wyjątkowej publikacji prof. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego pt. "Mała

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 23 hours ago

◼️91 lat temu - 14 maja 1930 w Krakowie zmarł Władysław Orkan (ur. 27 listopada 1875 w Porębie Wielkiej– pisarz tworzący w okresie Młodej Polski,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 17 hours ago

❗95 lat temu - 12 maja 1926 r. marszałek Józef Piłsudski z popierającymi go oddziałami wkroczył do Warszawy, aby 👉 „bez walki stworzyć polityczne fakty

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 15 minutes ago

✌️💚✌️40 lat temu - 12 maja 1981 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Było to ukoronowanie wielomiesięcznych

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 20 hours ago

Serdecznie zapraszamy na Obchody Święta Ludowego i Noc Muzeów.🍀 Uroczystość rozpoczynamy 15 maja br. o godz. 16:30 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

◾95 lat temu - 10 maja 1926 r. Wincenty Witos po raz trzeci objął funkcję premiera rządu RP. W skład kolacji rządowej wchodziły: 👉Zjednoczenie Ludowo-Narodowe,