Aktualności
Udostępnij: Ikona Facebook

Konferencja naukowa pt.: Strażacy a Niepodległość 1863-2023

Dr Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum Niepodległości, dr Grzegorz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, dr Janusz Gmitruk Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszają na: Ogólnopolską Konferencję Naukową „Strażacy a niepodległość 1863-2023”. Konferencja odbędzie się 4 maja 2023 r. (czwartek), o godz. 9.30, w Muzeum Niepodległości, Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.

Patronat honorowy: Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Waldemara Pawlaka Prezesa ZG ZOSP RP.
Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie Muzeum Niepodległości.

Program

9.30 – 9.40
Otwarcie konferencji i powitanie gości oraz uczestników:
dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości, dr Grzegorz Szyszko – dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP oraz dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Sesja nr 1. Problematyka niepodległości w ruchu strażackim
Wystąpienia Patronów Honorowych oraz Gości Honorowych
Moderator: Lech Marchlewski – Muzeum Niepodległości
9.40 – 11.00
1. Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RP
2. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
3. Edward Siarka – Wiceminister klimatu i środowiska Wiceprezes ZG ZOSP RP
4. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP
5. Nadbryg. dr inż. prof. ucz. Mariusz Feltynowski – Komendant – Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
6. Dr hab. inż., prof. ucz. Wioletta Rogula-Kozłowska – Prorektor ds. Nauki w SGSP
7. St. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego im. J. Tuliszkowskiego
8. Dr Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
9. Bryg. Rafał Jureczko – Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
10. Dr hab. prof. ucz. Stanisław Kunikowski – Prezes Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
11. Prof. dr hab. Jerzy Garbacz – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
12. Dr prof. ucz. Zdzisław Gajewski – Prezydent Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych
13. Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie
Zaangażowanych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
14. Stanisław Jekiełek – Prezes Zarządu Stowarz. Dziennikarzy im. W. S. Reymonta
11.00 – 11.15 . Przerwa kawowa
Sesja nr 2. Polska niepodległa u źródeł ruchu strażackiego
Moderator: dr Janusz Gmitruk – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
11.15 – 12.50
1. Prof. dr hab. Tadeusz Olejnik honorowy przewodniczący Komisji ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy ZG ZOSP RP – Walka o niepodległość Rzeczypospolitej i jej umacnianie u źródeł tożsamości i rozwoju ruchu strażackiego
2. Eugeniusz Grzeszczak wiceprezes ZG ZOSP RP – Udział strażaków w odzyskaniu niepodległości Polski na przykładzie powstania wielkopolskiego w l. 1918 – 1919
3. Piotr S. Adamczewski – Strażacy ochotnicy ziemi pałuckiej w powstaniu wielkopolskim 1918-1919
4. Mł. bryg. w st. spocz. dr Zdzisław Zasada – Działania powstańcze na Kujawach wschodnich w okresie styczeń – czerwiec 1863 r.
5. St. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki – Dwie straże, dwa zabory, a serca biły tak samo (OSP Kościan i OSP Kutno)
6. Dr Mirosława Bednarzak-Libera – Galicyjscy strażacy w walce o niepodległość
7. Dr Paweł Karol Gąsiorczyk – Strażacy zaboru austriackiego w walce o niepodległość Polski w l. 1918 – 1920
8. Dariusz Falecki – Wkład strażaków Pomorza i Śląska w odzyskanie niepodległości 1918 r.
9. Dr Adam Jaruga – Strażacy guberni piotrkowskiej w walce o niepodległość 1867 – 1918
10. Mirosław Walicki – Wkład strażaków w odrodzenie niepodległości w latach 1914-1918 na przykładzie powiatu radzyńskiego, woj. Lubelskie
11. Danuta Janakiewicz-Oleksy – Strażacy a wojna polsko – bolszewicka w 1920 r. oraz obrona wschodnich granic Polski
12. Dr Władysław Maria Świeczkowski – Myślą i czynem ku i dla niepodległości na przykładzie powiatu lubawskiego 1863-1939
13. Piotr Szczurek – Wkład kominiarzy strażaków ochotników w odrodzenie i umocnienie niepodległości Polski
14. Dr Krzysztof Latocha – Strażacki patriotyzm w II Rzeczypospolitej
12.50.- 13.20. Przerwa kawowa – poczęstunek
Sesja nr 3. Składali życie na Ołtarzu Ojczyzny
Moderator: dr hab. prof. ucz. Władysław Tabasz – wiceprzewodniczący Komisji ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy ZG ZOSP RP
12.50 – 14.20
1. Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński – Źródła patriotyzmu polskich strażaków
2. Dr Grażyna Korneć – Udział i rola kobiet w walce o niepodległość ojczyzny
3. Zbigniew Todorski – Działania straży pożarnych we wrześniu 1939 r.
4. Dr hab. Prof. ucz. Władysław Tabasz – Ewakuacje jednostek straży pożarnych w trakcie działań wojennych w latach 1939-1945
5. Witold Kazienko – Internowanie strażaków 1939 r. – reminiscencje po latach
6. Arkadiusz Stefaniak-Guzik – Działalność niepodległościowa Strażackiego Ruchu Oporu ,,Skała”
7. Dr Krzysztof Sobkowicz -Trudne początki tworzenia struktur ochrony przeciwpożarowej i organizowania polskich straży pożarnych na tzw. „ziemiach odzyskanych” po drugiej wojnie światowej, na przykładzie Śląska Opolskiego
8. Maria Smoleń – W służbie Bogu i Ojczyźnie – brat Cherubin Adam Pawłowicz z OSP w Niepokalanowie
9. Dr Mateusz Ratyński – Maksymilian Włodarczak (1890-1983). Działacz strażacki i powstaniec wielkopolski z Czarnkowa
10. Justyna Szablewska – Adaptacja do nowej rzeczywistości. Pierwsze lata polskich OSP na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, na przykładzie wybranych jednostek z Ziemi Kłodzkiej
11. Dr Paweł Więckowski – Ochotnicza Straż Pożarna jako element budowania polskości na wsi zachodniopomorskiej w l. 1945-1948
12. Prof. dr hab. Romuald Turkowski- Ruch strażacki a ideały wolności w l. 1945-1949
13. St. bryg. w st. spocz. Paweł Rochala – Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej – 1981 r.
13. Leonarda Bogdan – Ruch artystyczny a niepodległość
14. Marcin Mikołajczyk – Strażacy w świetle ,,Słownika Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej”
14.20 -14.30. Przerwa kawowa
Sesja nr 4. Za wolność waszą i naszą
Moderator: dr Marian Zalewski – wiceprzewod. Komisji ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej ZG ZOSP RP
14.30 – 15.50
1. Generał brygadier w st. spocz. Wiesław B. Leśniakiewicz, wiceprezes ZG ZOSP RP – Współpraca polskich strażaków ze strażakami Ukrainy, Mołdawii i krajów nadbałtyckich na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i umacniania niepodległości
2. Nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski – Współpraca Związku OSP RP ze strażakami Ukrainy w latach 2017-2023
3. Inż. Zbigniew Kaliszyk – Aktywność Związku OSP RP na rzecz rozwoju struktur ochotniczego pożarnictwa Ukrainy
4. Bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak – Współczesne kierunki rozwoju prewencji społecznej w Ukrainie i w Polsce
5. Dr Grzegorz Szyszko – Strażacy ochotnicy Lubelszczyzny na pierwszej linii pomocy Ukrainie
6. Jan Pac – Współpraca strażaków Podkarpacia ze strażakami Ukrainy
7. Antoni Tarczyński – Strażacy Mazowsza na pomoc Ukrainie
8. Henryk Kiepura – Strażacy Śląska wspierają mieszkańców i strażaków Ukrainy
9. Małgorzata Judasz – W trosce o źródła. Digitalizacja spuścizny OSP pomocą dla badań historycznych nad dziejami ochotniczego pożarnictwa
10. Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Budowanie wspólnoty mieszkańców jako wkład strażaków ochotników w budowę demokratycznego społeczeństwa
11. Dr Janusz Gmitruk – Strażacy i ludowcy w walce o niepodległość – patriotyczna działalność ruchu strażackiego w aktywności Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
12. Dr Tadeusz Skoczek – Problematyka strażacka w programie Muzeum Niepodległości
13. Dr Marian Zalewski – Problematyka niepodległości w działalności Związku OSP RP
Zakończenie konferencji. 15.55-16.00
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu