1. Muzeum
  2. >
  3. Myśl Ludowa
  4. >
  5. Oświadczenie autora

Oświadczenie autora

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich…………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………

adres służbowy/miejsce pracy

…………………………………………………………………………………

telefon

…………………………………………………………………………………

e-mail

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem (jeżeli współautorem należy tez podać nazwiska innych współautorów) artykułu pt.:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego zamieszczonego w niniejszym artykule oraz przenoszę na Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne prawa majątkowe w zakresie opublikowania tego artykułu w czasopiśmie „Myśl Ludowa” (ISSN 2080-0029) zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Oświadczam ponadto, że:

  • artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność wydawcy;
  • artykuł nigdy wcześniej nie był w całości publikowany;
  • prawa autorskie do tego artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem;
  • wydawca ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego;
  • znam i akceptuję zasady rzetelności w nauce – tzw. „ghostwriting” i „guest authorschip” stosowane przez redakcję „Myśli Ludowej”.

Facebook

YouTube