Demografia

Analizy strategiczne Florian 2050. T.2

Marian Zalewski (red. nauk.)

30 

Opis

Warszawa 2020, s. 479.

Drugi tom prac eksperckich nad strategią Florian 2050 pokazuje nam bogactwo przemyśleń, pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego, racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia – to filary powszechnego bezpieczeństwa…

Waldemar Pawlak – prezes ZG ZOSP RP

Spis treści

Słowo wstępne…

Wprowadzenie…

Część pierwsza. Bezpieczeństwo – świat wokół nas…

 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego…
 2.  Wsparcie jednostek OSP przez samorząd województwa mazowieckiego…
 3. Pierwsza pomoc trwałym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego…
 4. Woda jako dobro i problem strategiczny w świetle doświadczeń niderlandzkich…
 5. W trosce o bezpieczeństwo ekologiczne Polski…
 6. Refleksje nad społecznym i filozoficznymi przesłankami kształtowania się wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego…
 7. Kapitał społeczny OSP jako cenny zasób na złe (i dobre) czasy?…
 8. Straże pożarne i ich partnerzy…
 9.  Ochotnicze pożarnictwo w europejskiej rodzinie…

Część druga. Stan i aktywność Związku OSP RP…

10. OSP a ochrona ludności…

11. Strategia optymalizacji sieci OSP wyzwaniem dla rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i bezpieczeństwa obywateli…

12. Strażak ochotnik prewentysta…

13. Ocena specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w świetle badań…

14. Na augustowskich jeziorach…

15. Z problematyki strażackiej samorządności…

16. Młodzież to nasza przyszłość…

17. Sportowo-pożarnicza działalność OSP…

18. Ubezpieczenia wzajemne szansą dla Związku…

Część trzecia. Dokumentaliści życia strażackiego…

19. Jaka przyszłość kronikarstwa…

20. W krainie strażackich kronik…

21. Odtwarzać przeszłość i utrwalać teraźniejszości z myślą o przyszłości…

22. Kronikarstwo strażackie na Mazowszu…

23. Moje spojrzenie na straż i kronikarstwo…

24. Ogólnopolskie konkursy kronik strażackich…

25. Przesłanie dla przyszłości OSP…

26. Kronikarze mają głos…

Część czwarta. Kalendarium prac nad strategią….

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu