Demografia

Analizy strategiczne Florian 2050. Tom 4

Marian Zalewski (red. nauk.)

30 

Opis

Warszawa 2021, s. 532.


Związek OSP RP nie zamierza zastępować państwa. Przykładowo, szkolenie podstawowe strażaków ochotników to ustawowo określone zadanie PSP. Związek OSP RP będzie jednak pryncypialnie chronił OSP przed nadmierną i zaborczą ingerencją państwa. Tak samo jak podstaw naszej suwerenności, podmiotowości i samodzielności ochotniczych straży pożarnych, bo jest to matecznik ochotniczej działalności […]”.

Waldemar PawlaK – prezes ZG ZOSP RP

Spis treści

Słowo wstępne…

Wprowadzenie…

Część pierwsza. Zarys strategii ZOSP RP FLORIAN 2050…

Część druga. Konferencja naukowa „Rycerze świętego Floriana – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP”…

Część trzecia. O dobrowolne, samodzielne i samorządne Ochotnicze Straże Pożarne – o bezpieczeństwo powszechne i ochronę ludności….