Biografie

Arka Bożek (1899-1954) i jego czasy

Janusz Gmitruk; Mateusz Ratyński

20 

Opis

Warszawa 2022, s. 142 + foto.

Arka Bożek był niestrudzonym obrońcą polskości Górnego Śląska, działaczem niepodległościowym, wysokiej klasy politykiem i autentycznym społecznikiem. Nade wszystko zaś był prawdziwym, z krwi i kości chłopem, postacią niezwykle barwną i odważną. Jego zasługi w budzeniu polskości i walce o prawa ludu opolskiego do własnej Ojczyzny są niepodważalne. Na kartach historii Arka Bożek zapisał się jako czołowy przywódca Polaków na Opolszczyźnie, nie bez złośliwości nazwany przez Niemców ,,Polenfürer”.[…]

fragment z Przedmowy

Spis treści

Przedmowa…

Rozdział 1. Ruch ludowy i Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa wobec powstań śląskich…

Rozdział 2. Arka Bożek (1899-1954). Zarys życia i działalności…

Rozdział 3. Wybór przemówień i publicystyki Arki Bożka…

Wybrana bibliografia…