Biografie

Bruno Stanisław Gruszka (1881-1941). Zarys życia i działalności

Janusz Gmitruk

15 

Opis

Warszawa 2021, s. 188 + foto.

Bruno Gruszka był jednym z najwybitniejszych polityków ruchu ludowego w czasach II Rzeczpospolitej. Ten działacz społeczny, polityk i parlamentarzysta urodził się i mieszkał w Małopolsce Wschodniej. Miał tam szansę poznać działalność przywódców Polskiego Stronnictwa „Piast” z Wincentym Witosem na czele. Pod ich wpływem związał się z ruchem ludowym na dobre i złe. Od samego początku działalności aż do kresu życia był bliskim współpracownikiem lidera stronnictwa i jego prawą rękę w małopolskiej organizacji. […]

fragment ze Wstępu

Spis treści

W hołdzie Brunonowi Stanisławowi Gruszce – ludowcowi z Radymna…

Wstęp…

Bruno Stanisław Gruszka (1881-1941)…

Zarys życia i działalności…

Bibliografia…

Materiały źródłowe…