Historia

Byliśmy, jesteśmy, będziemy o ruchu ludowym w Polsce

Janusz Gmitruk
SKU: 17 Kategorie: , ,

15 

Brak w magazynie

Opis

Warszawa 2012, s. 128 + foto.

„BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY o ruchu ludowym w Polsce”- to historia powstania, rozwoju, działalności oraz organizacji ruchu ludowego począwszy od czasów najstarszych a zakończywszy na dniu dzisiejszym. Ruch ludowy był jednym z trzech wielkich obozów politycznych – obok narodowego i socjalistycznego – które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa polskiego.

Polski polityczny ruch ludowy zorganizowaną działalność rozpoczął jako ruch wyborczy. Za datę jego powstania historycy uznają rok 1895, kiedy to 28 lipca w Rzeszowie, pod zaborem austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych utworzono pierwszą chłopską delegację – Stronnictwo Ludowe w Galicji.

Ruch ludowy na ziemiach polskich pod zaborami ukształtował się na przełomie XIX i XX wieku – w czasie, gdy w Europie powstawały partie polityczne o charakterze masowym. Największą zasługą ruchu ludowego dla narodu i państwa polskiego było rozbudzenie świadomości społecznej i politycznej chłopów, a następnie powolne wprowadzanie ich w życie narodu.

Książka zawiera prócz wielu artykułów historycznych na temat ruchu ludowego również artykuły o Zakładzie Historii Ruchu Ludowego, Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Opisuje rolę tych instytucji w zachowaniu pamięci i tradycji ruchu ludowego.

Książka została wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Publikowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Zakładu Historii Ruchu Ludowego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Spis treści

O świadomość społeczno-polityczną chłopów i oświatę na wsi…

Kształtowanie patriotycznej i obywatelskiej postawy wsi polskiej…

Ruch ludowy – ruch społeczny…

Ziemia, władza i oświata dla ludu…

Trzy zasady Wincentego Witosa…

O kształt ustrojowy tworzącego się państwa i jego miejsce w Europie…

W dobie demokracji parlamentarnej…

Pod rządami sanacji…

W jedności siła – zjednoczenie  w marcu 1931 roku…..

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu