Duch Narodu. Represje władz państwowych wobec patriotyczno-religijnej działalności Kościoła katolickiego w Polsce 1945-1970

Włodzimierz Ważniewski

Cena: 25.00 

SKU: 239 Kategorie: ,

Opis

Warszawa 2014, s. 343.

Monografia jest próbą ukazania przejawów polityki represji centralnych władz państwowych oraz jej realizacji przez organa administracji wobec działalności patriotyczno-religijnej Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1970. Celem pracy jest również przedstawienie dynamiki i zmian jakościowych w polityce państwa wobec Kościoła, rozumianego przede wszystkim jako wspólnota wiernych.

Granice chronologiczne pracy stanowią dwie daty. Początkowa – 1945 r. – zakończenie II wojny światowej, ukształtowanie się nowych granic państwa i początkowy okres przejmowania władzy przez komunistów całkowicie podległych Moskwie. Data druga – 1970 r. – to początek końca zniewolonego państwa.

W I rozdziale przedstawiono troskę episkopatu Polski o kształcenie kadr duchownych (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższe Seminaria Duchowne, Niższe Seminaria Duchowne). Ukazano metody walki władz państwowych z tą dziedziną pracy duszpasterskiej; likwidację wydziałów świeckich na KUL, obciążenia fiskalne, zamykanie seminariów duchownych, grabież księgozbiorów bibliotecznych, karne powoływanie alumnów do wojska.

Rozdział II ukazuje politykę laicyzacji placówek szkolnych przez usuwanie nauczania religii ze szkół oraz symboli religijnych. Uzupełnieniem tego rozdziału jest opis inwigilacji i represji wobec organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przez Kościół katolicki.

Rozdział III i IV dotyczą metod i skutków ograniczania przez władze państwowe masowych form wyrażania przekonań religijnych w postaci udziału w procesjach Bożego Ciała i w pielgrzymowaniu do miejsc kultu. W rozdziałach tych wyraźnie zaakcentowano rolę tych form publicznej demonstracji wiary dla umacniania wartości patriotycznych.

Zakończenie

Wykaz skrótów

Wykaz tabel

Bibliografia

Indeks osobowy

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 8 hours ago

🍀⚔🍀 Dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza na konferencję naukową „Prawda i pamięć” - obchody 82. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 10 hours ago

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 7 hours ago

🍀101 lat temu - 4 października 1921 r. w Dalkach k. Gniezna otwarty został z inicjatywy ks. Antoniego Ludwiczaka pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy (zorganizowany

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 8 hours ago

W dniu 3.10.2022 została otwarta w fili MHPRL w Pisaecznie k. Gniewa wystawa z okazji 160. rocznicy założenia najstarszego w Polsce🟢Kółka Rolniczego w Piasecznie na

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 8 hours ago

📣Przyłączyliśmy się do akcji "Weekend seniora z kulturą". Zachęcamy do wizyty w naszym muzeum w dniach 01-02 października w godz. 09-15 i obejrzenia stałych ekspozycji

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

👉Prowadzi się gospodarkę jak najbardziej rozrzutną. Zastosowano system terroru i represji (…) Wypowiedziano rzekomą walkę partyjniactwu, a tymczasem partyjność sanacji ogarnęła wszystko (…) Trzeba państwo

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

◼️◾️26 września 1944 r. został przez gestapo aresztowany w czasie pacyfikacji podwarszawskiego Międzylesia 👉Stanisław Miłkowski (ur. 6 czerwca 1905 r. w Sikorzycach, pow. Dąbrowa Tarnowska),

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 9 hours ago

🌼🌸🌻Kontynuujemy prezentację prac biorących udział w wystawie "Kwiaty polskie w akwareli" mającej miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejne akwarele pokażemy w następnych postach.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 2 days ago

Zapraszamy do zapoznania się prelekcją dyrektora MPHRL dr Janusza Gmitruka poświęconej Franciszkowi Kamińskiemu, wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, generałowi dywizji Wojska Polskiego, komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 4 days ago

◼️17 września 1946 r. za tzw. działalność antypaństwową władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie: Stanisława Mierzwę - sekretarza NKW PSL, Stanisława Marcinkowskiego - prezesa Spółdzielni Wydawniczej