Historia

Dziedzictwo rewolucji 1905-1907

Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andrzej Stawarz, Piotra Tusiński

30 

Brak w magazynie

Opis

Warszawa-Radom 2007, s. 430[2], il.

W książce poruszono następujące zagadnienia: rewolucja 1905 roku w dziejach Polski XX wieku – o potrzebie nowego spojrzenia, rewolucja w opinii polskich historyków, aspekty militarne, rola Józefa Piłsudskiego, Narodowa Demokracja wobec kryzysu państwowości rosyjskiej, ruch ludowy w okresie rewolucji, Mikołaj II wobec wydarzeń lat 1905-1907, socjaliści wobec przemian modernizacyjnych w społeczeństwie Królestwa Polskiego, wpływ rewolucji na rozwój spółdzielczości, polskie szkoły prywatne w Królestwie Polskim, przemiany w oświacie i kulturze wsi, ruch zawodowy pracowników umysłowych, ruch kobiecy, wydarzenia na terenie ziemi kieleckiej, siedleckiej, łomżyńskiej, radomskiej.
Publikacja powstała we współpracy z Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Samorządem Województwa Mazowieckiego i Radomskim Towarzystwem Naukowym