Ex cathedra. Polscy profesorowie na wyższych uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

Janusz Gmitruk, Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek [red. nauk.]

Cena: 40.00 

Kategorie: ,

Opis

Referaty sympozjalne, Warszawa-Wiedeń 2022, s. 217, nlb. 1.

Oddajemy do rąk Czytelników tom materiałów z kolejnego Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, które tym razem odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w dniu 30 czerwca 2022 roku pod honorowym patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Autorami tekstów są zarówno pracownicy nauki, głównie historycy, jak i osoby nie zajmujące się zawodowo biografistyką, a zafascynowane naukowymi dokonaniami polskich profesorów na uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.[…]

Teksty są różnorodne pod względem sposobu opisu. Prace naukowe poparte zapleczem źródłowym, sąsiadują z popularno-naukowymi oraz wywiadami.[…]

Fragment z tekstu Od Redakcji

SPIS TREŚCI

Od Redakcji…

Krzysztof Bąkała, Andrzej Vincenz – nie tylko w cieniu ojca…

Mirosława Bednarzak-Libera, Ludwik Bronarski (1890-1975) – polski emigrant, muzykolog i pianista, pedagog, jeden z najwybitniejszych w świecie chopinologów…

Marek Białokur, Janusz Gmitruk, Gabriel Narutowicz (1865-1922). Między Zurychem a Warszawą…

Paweł Bukowski, Wiesław Hładkiewicz, Jakub z Paradyża – teolog, kaznodzieja, filozof…

Dariusz Buras, Aleksander Bruckner – polihistor z uniwersytetu w Berlinie…

Marek Cendrowski, Profesor Krzysztof Michalski…

Anna Franęois-Kos, Nigdy nie przestawaj marzyć. O toksykologii i pasjach naukowca rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Oesch-Bartłomowicz…

Adam Gałkowski, Jan Lenica – mistrz filmów animowanych, plakatu i karykatury …

Maksymilian Judycki, Józef Maria Bocheński. W 120 rocznicę urodzin…

Tadeusz Kilarski, Profesor Zbigniew Pląskowski (28.6.1921-22.1.2009)…

Jacek Knopek, Johann Daniel Titius [Tietz] (1729-1796) – profesor i rektor w Wittenberdze…

Anna Kokot-Nowak, Yanka Rudzka (1916-2008) – choreografka kultury wielowarstwowej…

Jan Andrzej Konopka, Alfons Bronarski (1891-1965) – polski profesor filologii w Szwajcarii…

Andrzej Kopiczko, Werner Tomasz…

Anna Kozyra, Jadwiga Dębicka (1888-1970), profesor Akademii Muzycznej w Wiedniu…

Tadeusz Krzeszowiak, Jerzy Got (1923-2004) – polski historyk teatru…

Mirosław Jacek Kucharski, Michał Maciej Kostecki – sukces emigranta…

Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Grażyna Dyląg – zwyczajna niezwyczajna profesor w Niemczech i Austrii…

Teresa Maresz, Antoni Stanisław Jurasz…

Jerzy Mazurek, Forsterowie – poddani króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów…

Izabela Mościcka, Czesław Czachórski – malarz eleganckich dam…

Danuta Mucha, Michał Alfred Godlewski (1838-1918) – zapomniany malarz emigracyjny          …

Elżbieta Muciek, Ksiądz Wincenty Buczyński (1789-1853)…

Włodzimierz Osadczy, Leon Winiarski (1865-1915) ….

Joanna Pyłat, Jan Venulet (ps. Wir) – twórca „międzynarodowego programu monitorowania leków Światowej Organizacji Zdrowia”, żołnierz Armii Krajowej i społecznik…

Michał Śliwa, Ludwik Gumplowicz (1838-1909)…

Edward Walewander, Ks. prof. zw. dr Józef Niewiadomski – sacerdos verissime doctus atque pius…

Józefa Antonina Węsierska-Gądek, Jan Zazgórnik – lekarz szczerze oddany pacjentom, naukowiec i społecznik…

Władysław Zarębczan, Wujek Boniek..

Jan Znajdek, Kazimierz Fajans – fizykochemik, współtwórca nauki o promieniotwórczości, trzykrotny kandydat do Nagrody Nobla…

 

 

 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 17 hours ago

📣Przyłączyliśmy się do akcji "Weekend seniora z kulturą". Zachęcamy do wizyty w naszym muzeum w dniach 01-02 października w godz. 09-15 i obejrzenia stałych ekspozycji

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 12 hours ago

👉Prowadzi się gospodarkę jak najbardziej rozrzutną. Zastosowano system terroru i represji (…) Wypowiedziano rzekomą walkę partyjniactwu, a tymczasem partyjność sanacji ogarnęła wszystko (…) Trzeba państwo

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 12 hours ago

◼️◾️26 września 1944 r. został przez gestapo aresztowany w czasie pacyfikacji podwarszawskiego Międzylesia 👉Stanisław Miłkowski (ur. 6 czerwca 1905 r. w Sikorzycach, pow. Dąbrowa Tarnowska),

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

🌼🌸🌻Kontynuujemy prezentację prac biorących udział w wystawie "Kwiaty polskie w akwareli" mającej miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejne akwarele pokażemy w następnych postach.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

Zapraszamy do zapoznania się prelekcją dyrektora MPHRL dr Janusza Gmitruka poświęconej Franciszkowi Kamińskiemu, wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, generałowi dywizji Wojska Polskiego, komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

◼️17 września 1946 r. za tzw. działalność antypaństwową władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie: Stanisława Mierzwę - sekretarza NKW PSL, Stanisława Marcinkowskiego - prezesa Spółdzielni Wydawniczej

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

⬛️83 lata temu 17 września 1939 r. Związek Sowiecki napadł na Polskę. Pragnąc upamiętnić to tragiczne wydarzenia zapraszamy do wysłuchania referatów poświęconych ofiarom sowieckiej agresji,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

Skąd się wzięła 🇺🇦 Ukraina? Od kiedy można mówić o istnieniu państwa ukraińskiego? Jakie były jej losy na przestrzeni dziejów? Zapraszamy do obejrzenia 🎥 cyklu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 14 hours ago

📌22 września 2022 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Częstochowie przy ulicy. M. Konopnickiej rozpocznie się wernisaż wystawy "Powstanie zamojskie", na które serdecznie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

🌼🌸🌻Wyśpiewane przez artystów, wytęsknione przez Polaków na emigracji. Symbol szczęścia, miłości, ale i pożegnania. W polskich kwiatach, które stały się tematem pleneru malarskiego w Przewięzi