Biografie

Ex cathedra. Polscy profesorowie na wyższych uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

Janusz Gmitruk, Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek [red. nauk.]
Kategorie: ,

40 

Opis

Referaty sympozjalne, Warszawa-Wiedeń 2022, s. 217, nlb. 1.

Oddajemy do rąk Czytelników tom materiałów z kolejnego Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, które tym razem odbyło się w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w dniu 30 czerwca 2022 roku pod honorowym patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Autorami tekstów są zarówno pracownicy nauki, głównie historycy, jak i osoby nie zajmujące się zawodowo biografistyką, a zafascynowane naukowymi dokonaniami polskich profesorów na uczelniach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.[…]

Teksty są różnorodne pod względem sposobu opisu. Prace naukowe poparte zapleczem źródłowym, sąsiadują z popularno-naukowymi oraz wywiadami.[…]

Fragment z tekstu Od Redakcji

SPIS TREŚCI

Od Redakcji…

Krzysztof Bąkała, Andrzej Vincenz – nie tylko w cieniu ojca…

Mirosława Bednarzak-Libera, Ludwik Bronarski (1890-1975) – polski emigrant, muzykolog i pianista, pedagog, jeden z najwybitniejszych w świecie chopinologów…

Marek Białokur, Janusz Gmitruk, Gabriel Narutowicz (1865-1922). Między Zurychem a Warszawą…

Paweł Bukowski, Wiesław Hładkiewicz, Jakub z Paradyża – teolog, kaznodzieja, filozof…

Dariusz Buras, Aleksander Bruckner – polihistor z uniwersytetu w Berlinie…

Marek Cendrowski, Profesor Krzysztof Michalski…

Anna Franęois-Kos, Nigdy nie przestawaj marzyć. O toksykologii i pasjach naukowca rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Oesch-Bartłomowicz…

Adam Gałkowski, Jan Lenica – mistrz filmów animowanych, plakatu i karykatury …

Maksymilian Judycki, Józef Maria Bocheński. W 120 rocznicę urodzin…

Tadeusz Kilarski, Profesor Zbigniew Pląskowski (28.6.1921-22.1.2009)…

Jacek Knopek, Johann Daniel Titius [Tietz] (1729-1796) – profesor i rektor w Wittenberdze…

Anna Kokot-Nowak, Yanka Rudzka (1916-2008) – choreografka kultury wielowarstwowej…

Jan Andrzej Konopka, Alfons Bronarski (1891-1965) – polski profesor filologii w Szwajcarii…

Andrzej Kopiczko, Werner Tomasz…

Anna Kozyra, Jadwiga Dębicka (1888-1970), profesor Akademii Muzycznej w Wiedniu…

Tadeusz Krzeszowiak, Jerzy Got (1923-2004) – polski historyk teatru…

Mirosław Jacek Kucharski, Michał Maciej Kostecki – sukces emigranta…

Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Grażyna Dyląg – zwyczajna niezwyczajna profesor w Niemczech i Austrii…

Teresa Maresz, Antoni Stanisław Jurasz…

Jerzy Mazurek, Forsterowie – poddani króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów…

Izabela Mościcka, Czesław Czachórski – malarz eleganckich dam…

Danuta Mucha, Michał Alfred Godlewski (1838-1918) – zapomniany malarz emigracyjny          …

Elżbieta Muciek, Ksiądz Wincenty Buczyński (1789-1853)…

Włodzimierz Osadczy, Leon Winiarski (1865-1915) ….

Joanna Pyłat, Jan Venulet (ps. Wir) – twórca „międzynarodowego programu monitorowania leków Światowej Organizacji Zdrowia”, żołnierz Armii Krajowej i społecznik…

Michał Śliwa, Ludwik Gumplowicz (1838-1909)…

Edward Walewander, Ks. prof. zw. dr Józef Niewiadomski – sacerdos verissime doctus atque pius…

Józefa Antonina Węsierska-Gądek, Jan Zazgórnik – lekarz szczerze oddany pacjentom, naukowiec i społecznik…

Władysław Zarębczan, Wujek Boniek..

Jan Znajdek, Kazimierz Fajans – fizykochemik, współtwórca nauki o promieniotwórczości, trzykrotny kandydat do Nagrody Nobla…

 

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu