Biografie

Gabriel Narutowicz (1865-1922). Prezydent Niepodległej

Marek Białokur; Janusz Gmitruk

40 

Opis

Warszawa 2022, s. 92.

 

Nazwisko Narutowicza jako inżyniera jest znane wśród uczonych i inżynierów niemal całej Europy. Najmniej jednak, jak się wydaje, o jego pozycji i znaczeniu w świecie inżynierii widzieli jego rodacy. Niestety blisko sto lat później , gdy na świecie dokonał się tak  ogromny postęp techniczny i wiele społeczeństw ma świadomość znaczenia osiągnięć technicznych dla rozwoju ich państw, Gabriel Narutowicz to ciągle postać kojarzona w Polsce niemal wyłącznie z wyborem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który okazał się początkiem jego osobistego i narodowego dramatu.