Historia

Historia pisana chłopską krwią. Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej

Janusz Gmitruk
SKU: 259 Kategorie: ,

25 

Opis

Warszawa 2015, s. 292; foto.

Wydarzenia na Zamojszczyźnie na przełomie lat 1942 i 1943 były czymś wyjątkowym w dziejach narodów okupowanych przez III Rzeszę. Ich oblicze i zasięg określała nie tylko zbrojna działalność ruchu oporu, ale również powszechny w niej udział ludności chłopskiej. Jej zachowania i postawy w głównej mierze zdecydowały o ludowym, plebejskim charakterze Powstania Zamojskiego.
Od wydarzeń tych upłynęło już wiele lat, a ówczesna rzeczywistość obfitowała w wiele głośniejszych starć z okupantem. Mimo to wracamy dziś do nich pamięcią, kierowani podziwem dla męstwa i odwagi tej garstki żołnierzy, którzy zdecydowali się stawić czoła potędze wroga sięgającego po zwycięstwa na wszystkich frontach wojny. Byli to w większości ludzie młodzi, dobrze jeszcze z żołnierskim rzemiosłem niezapoznani, których do zbrojnego czynu zainspirowała wojskowa organizacja ruchu ludowego – Bataliony Chłopskie.
Wielki dramat Zamojszczyzny nie miał równego sobie odpowiednika w dziejach całej ówczesnej Europy. Niniejsza publikacja przygotowana została z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Chcielibyśmy w niej przypomnieć nie tylko fakty historyczne z przebiegu wydarzeń na Zamojszczyźnie i Kresach Wschodnich w latach II wojny światowej, ale także ich bohaterów. Mieszkańców polskich wsi, którzy stanęli do walki w obronie rodzinnej ziemi i przetrwania biologicznego całego narodu.

SPIS TRESCI
Wstęp
Marcin Wichmanowski – Zamojszczyzna przed wybuchem II wojny światowej. Tragiczny wrzesień 1939 roku
Wojciech Włodarkiewicz – Kresy  Wschodnie przed wybuchem wojny oraz w okresie kampanii polskiej 1939 roku
Piotr Matusak – Wojna i okupacja na Lubelszczyźnie. W cieniu Generalnego Planu Wschodniego
Włodzimierz Ważniewski – Wołyń i Małopolska Wschodnia w Iatach 1939-1944. Ruch oporu i ludność cywilna w walce o biologiczne przetrwanie.
Damian Markowski – Polityka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów wobec ludności polskiej w Iatach 1939-1944. Szkic syntetyczny.
Janusz Gmitruk – Chłopi i ludowcy wobec Sonderlaboratorium SS – Powstanie Zamojskie
Mariusz Kwiatkowski – Powstanie hrubieszowskie. Szczególna sytuacja ludności polskiej na południu powiatu
Romuald Turkowski – Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej wobec i prześladowań wsi na Zamojszczyźnie i Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej
Rafał Roguski – Zygmunt Jan Rumel, bohater Kresów Wschodnich
Paweł Żarkowski – Samoobrona ludności polskiej na Zamojszczyźnie w latach II wojny światowej Stanisław Ozonek – W 70. rocznicę wypędzania i eksterminacji ludności w okupowanej Polsce. W 70. rocznicę Powstania Zamojskiego przeciw realizacji „Generał Plan Ost”
Eugeniusz Jabłoński – Nie tylko dociekanie prawdy, ale i hołd patriotom
Indeks osób

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu