Historia

Kępa Gostecka i Kępa Solecka w panoramie dziejów

Zygmunt Łyjak
SKU: 60 Kategorie: ,

15 

Opis

Warszawa 1999, s. 204.

Autor publikacji, w oparciu o materiały archiwalne, liczną korespondencję, wywiady oraz własną obserwację przedstawia, na podstawie dwóch sąsiadujących wsi, przemiany jakie na przestrzeni wieków dokonały się na wsi polskiej.

Spis treści

Kępa Gostecka i Kepa Solecka do II wojny światowej…

II wojna światowa…

Lata powojenne…

Bibliografia…