Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960

Romuald Turkowski

Cena: 50.00 

Opis

Studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa 2020, s. 781.

Rozprawa została oparta o obszerną bazę źródłową – dokumenty, publikacje prasowe i pamiętnikarskie pochodzące z epoki. Autor wykorzystał też zbiory źródeł przygotowane i opublikowane przez historyków polskich i badaczy pochodzących z byłych krajów socjalistycznych […]

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Lecha

Autorowi udało się pokazać skutki wcielenia leninowsko-stalinowskiego modelu gospodarki rolnej w krajach byłego obozu komunistycznego (poza Albanią i Jugosławią). Wykorzystał w tym celu polskie źródła dyplomatycznego […]

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Stępki

Romuald Wacław Turkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku […]

Spis treści

Przedmowa…

Wstęp…

Rozdział I – Okoliczności likwidacji politycznego ruchu ludowego po II wojnie światowej…

Rozdział II – Apoteoza leninowsko-stalinowskiego sposobu kolektywizacji wsi sowieckiej…

Rozdział III – Przebieg nieudanej próby wcielenia sowieckiego modelu gospodarczego…

Rozdział IV – Proces forsowanej kolektywizacji wsi bułgarskiej…

Rozdział V – Obraz przymusowej kolektywizacji wysokorozwiniętej wsi czechosłowackiej….

Rozdział VI – Meandry procesu uspółdzielczenia wsi….

Rozdział VII – Przebieg zwolnienia wsi węgierskiej…

Rozdział VIII – Wieś wschodnioniemiecka…

Zakończenie…

Aneks źródłowy…

Conclusion…

Bibliografia…

Indeks osobowy…

Aneks zdjęciowy…

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 10 hours ago

🌞⛱Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował dla Państwa i zaprasza na cykl pikników plenerowych, skierowanych do mieszkańców Województwa Mazowieckiego pn. MAZOpikniki. 😊 Będzie ciekawie! Będzie eko! Będzie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 22 hours ago

🍀🔥🇵🇱W kontekście obchodzonych w tym roku 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do macierzy oraz 100. rocznicy istnienia Związku Polaków w Niemczech „Rodło”, pragniemy przybliżyć Państwu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

📌Jest praca w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku Poniżej link do ogłoszenia👇👇👇 muzeumplock.eu/jest-praca-w-dziale-sztuki-muzeum-mazowieckiego-w-plocku/

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

🇵🇱💚Serdecznie zaproszamy na uroczyste obchody 125. rocznicy urodzin majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 4 days ago

🌾⚔️Urodzaj i wojna, czy można połączyć taką sprzeczność? Otóż tak, w postaci Światowida, głównego boga słowiańskiego plemienia Ranów. Mimo, że kult tej hipostazji gromowładnego⚡️Peruna upadł