Gospodarka

Kolektywizacja wsi wschodnioeuropejskiej widziana z polskiej perspektywy 1948-1960

Romuald Turkowski

50 

Opis

Studium z zakresu historii społeczno-gospodarczej, Warszawa 2020, s. 781.

Rozprawa została oparta o obszerną bazę źródłową – dokumenty, publikacje prasowe i pamiętnikarskie pochodzące z epoki. Autor wykorzystał też zbiory źródeł przygotowane i opublikowane przez historyków polskich i badaczy pochodzących z byłych krajów socjalistycznych […]

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Lecha

Autorowi udało się pokazać skutki wcielenia leninowsko-stalinowskiego modelu gospodarki rolnej w krajach byłego obozu komunistycznego (poza Albanią i Jugosławią). Wykorzystał w tym celu polskie źródła dyplomatycznego […]

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Stępki

Romuald Wacław Turkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku […]

Spis treści

Przedmowa…

Wstęp…

Rozdział I – Okoliczności likwidacji politycznego ruchu ludowego po II wojnie światowej…

Rozdział II – Apoteoza leninowsko-stalinowskiego sposobu kolektywizacji wsi sowieckiej…

Rozdział III – Przebieg nieudanej próby wcielenia sowieckiego modelu gospodarczego…

Rozdział IV – Proces forsowanej kolektywizacji wsi bułgarskiej…

Rozdział V – Obraz przymusowej kolektywizacji wysokorozwiniętej wsi czechosłowackiej….

Rozdział VI – Meandry procesu uspółdzielczenia wsi….

Rozdział VII – Przebieg zwolnienia wsi węgierskiej…

Rozdział VIII – Wieś wschodnioniemiecka…

Zakończenie…

Aneks źródłowy…

Conclusion…

Bibliografia…

Indeks osobowy…

Aneks zdjęciowy…

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu