Historia

Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski

Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek

35 

Opis

Warszawa 2020, s. 656.

Mówienie o tym, że kościół odgrywał zawsze w dziejach Polski i Polaków rolę szczególną, byłoby truizmem. Wiedzą o tym wszyscy, a omawiana publikacja utwierdza w przekonaniu, że trzeba o tym dyskutować, bo wciąż badacze zwracają uwagę na nowe, często zupełnie odmienne aspekty tematu. Podzielone na cztery części opracowanie zawiera zróżnicowane tematycznie teksty przygotowane przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych. Tematem tekstów zamieszczonych w części I jest znaczenie Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w najnowszej historii Polski. Część II dotyczy wzajemnych relacji między wsią i ruchem ludowym a Kościołem. Autorzy kolejnych tekstów skupili swoją uwagę na analizie postaw zbiorowych i indywidualnych oraz na znaczeniu Kościoła dla integracji różnych środowisk. Ostatnia część ma bardziej osobisty wymiar, bo dotyczy osobistego odbioru nauk Jana Pawła II i jego oddziaływania na życie duchowe autorów.

Tak zróżnicowana tematyka tekstów inspiruje do bardzo szerokiego spojrzenia na rolę Kościoła jako instytucji, a także na szczególne miejsce w naszej świadomości Papieża i Prymasa Tysiąclecia.

 

Spis treści:

Ks. Kard. Stanisław Dziedzic

O posłudze i świętości Jana Pawła II. Homilia

Tadeusz Skoczek

Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski. Kilka uwag wstępnych

I

Franciszek Ziejka

Polscy uczeni w Castel Gandolfo. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły

– Jana Pawła II

Stanisław Dziedzic

„Sprawa jakichś miłości czy zamiłowań”. Wadowice Karola Wojtyły

Tadeusz Skoczek

Historia i literatura. Szkic do biografii Karola Wojtyły

Marta Burghardt

Człowiek pracy w twórczości literackiej Karola Wojtyły

Marian Marek Drozdowski

Jan Paweł II o dziejach Polski XX wieku

Mieczysław Adamczyk

Spotkanie dwóch powołań, czyli tajemnica przenikania religii i sztuki w osobowości

Jana Pawła II

  1. Jan Mazur OSPPE

Spór Jana Pawła II z ponowoczesnością o duchowe oblicze świata

Ks. Henryk Skorowski

Jan Paweł II. Papież praw człowieka

Aleksander Łuczak

Trzy pielgrzymki nadziei

Ryszard Miazek

Wieś polska w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.

Kontekst kulturowy i społeczny

Włodzimierz Ważniewski

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński w obronie tożsamości Polaków

II

Janusz Gmitruk

Ruch ludowy i Kościół katolicki w panoramie dziejów

Mirosława Bednarzak-Libera

Galicyjscy chłopi wobec Kościoła katolickiego w świetle pamiętników i wspomnień

ludowców

Mateusz Ratyński

PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i „Jedność Ludowa” oraz Związek Chłopski wobec

konkordatu z 1925 roku

Arkadiusz Indraszczyk

Agrarne i chrześcijańskie pierwiastki w ludowych propozycjach integracji

europejskiej

III

Wiesław Jan Wysocki

Chrześcijańskie inspiracje polskich dążeń niepodległościowych

Janusz Odziemkowski

„Potrzeba żebym był”. Kapelani duszpasterstwa katolickiego Wojska Polskiego

II Rzeczpospolitej

Jerzy Mazurek

Za emigrantami. Księża polscy w Brazylii

Mikołaj Kwiatkowski

Działalność ks. Kazimierza Lutosławskiego w okresie I wojny światowej

IV

Beata Michalec

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”

Joanna Lusek

Spotkania (nie)bezpośrednie – trzy odsłony

Tadeusz Skoczek

Krakowski Rynek szalał z radości

Jan Sęk

Profesora Wojtyły nałęczowskie przypadki

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu