Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość. Myśl i działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka.

Cena: 15.00 

Opis

Warszawa 2007, s. 267; nlb. 5.

W 40 rocznicę śmierci Stanisława Mikołajczyka MHPRL, ZHRL i Wyższa Szkoła Biznesu w Łukowie zorganizowały konferencję naukową poświęconą myśli i działalności politycznej tego wybitnego przywódcy ruchu ludowego. Wydawca ma nadzieję, że wygłoszone i opublikowane referaty staną się impulsem do lepszego poznania poglądów politycznych Mikołajczyka oraz będą pomocne w kształtowaniu naszej dzisiejszej demokracji.