Nuevo comentario al Códice Vaticano B (Vat. Lat. 3773)

Katarzyna Mikulska (red.)

Cena: 370.00 

Kategoria:

Opis

Warszawa 2020, s. 594, tabele i rysunki, reprodukcja i półprzezroczysta nakładka.

Niniejsze dzieło jest nowym opracowaniem naukowym przedhiszpańskiego mezoamerykańskiego manuskryptu, znanego jako Kodeks Watykański B (Vat. Lat. 3773) i przechowywanego w Bibliotece Watykańskiej. Książka została wydana wraz z wierną reprodukcją oryginalnego kodeksu oraz z przezroczystą nakładką, tłumaczącą zawartość manuskryptu. Całość jest rezultatem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz owocem współpracy akademickiej między Uniwersytetem Warszawskim i Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku (UNAM), jak również Biblioteki Watykańskiej. 600-stronicowy komentarz został przygotowany przez międzynarodowy zespół naukowców z Polski, Meksyku, Hiszpanii, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych, Gwatemali i Japonii. Zawiera zarówno rezultaty badań kodykologicznych nad manuskryptem, które pozwoliły na odtworzenie jego burzliwej historii, jak i najnowszą analizę treści kodeksu oraz wytłumaczenie jak funkcjonowały mezoamerykańskie księgi dywinacyjne i użyty w nich system komunikacji graficznej.

 

Esta obra es un nuevo estudio académico del manuscrito prehispánico mesoamericano conocido como Códice Vaticano B (Vat. Lat. 3773) y guardado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El libro se ha publicado con un facsímil fiel del códice original y con una sobreimpresión transparente que traduce el contenido del manuscrito. Toda la obra es el resultado del proyecto financiado por el Centro Nacional de Ciencias (NCN, Polonia) y de la colaboración académica entre la Universidad de Varsovia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la Biblioteca Vaticana. El comentario ha sido elaborado por un equipo internacional de investigadores de Polonia, México, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Guatemala y Japón. Contiene tanto los resultados de la investigación codicológica del manuscrito, que permitió reconstruir su turbulenta historia, como el análisis más reciente del contenido del códice y una explicación del funcionamiento de los libros adivinatorios mesoamericanos y del sistema de comunicación gráfica utilizado en ellos.

 

This work is a new scientific study of the pre-Hispanic Mesoamerican manuscript known as Codex Vaticanus B (Vat. Lat. 3773) and kept in the Vatican Apostolic Library. The book is published with a faithful reproduction of the original codex and with a transparent overlay explaining the contents of the manuscript. It is the result of a project funded by the National Science Centre and of academic collaboration between the University of Warsaw and the National Autonomous University of Mexico (UNAM), as well as the Vatican Library. The 600-page commentary was prepared by an international team of researchers from Poland, Mexico, Spain, Italy, France, the United States, Guatemala and Japan. It contains both the results of codicological research on the manuscript, which allowed reconstruction of its turbulent history, as well as the most recent analysis of the contents of the codex and an explanation of how Mesoamerican divinatory books functioned, as well as the system of graphic communication used in them.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 7 hours ago

◼️ 54 lata temu, 26 listopada 1968 r. zmarła w rodzinnej wsi Lipiny Helena Spoczyńska (ur. 27 lutego 1896 r. w Lipinach, pow. Opoczno), 🍀działaczka

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 7 hours ago

💥Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Klub Parlamentarny, Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści uprzejmie zapraszają na konferencję naukową połączoną z otwarciem wystawy zorganizowaną

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 12 hours ago

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Częstochowie oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zapraszają na wernisaż wystawy "Powstanie Zamojskie"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 10 hours ago

📣Dział Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie będzie ❌nieczynny w dniach 24-25 listopada 2022 r. 📖📚Zapraszamy na Nasze stoisko

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 14 hours ago

🎥Relacja filmowa ze spotkania z dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki „Samozagłada polskiej gospodarki 1989-2016”, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w siedzibie Muzeum Historii

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

🧐🍀 Dnia 17 listopada 1956 r. powstał memoriał grupy działaczy ludowych: Franciszka Dratwy, Bronisława Drzewieckiego, Michała Jagły, Franciszka Kamińskiego, Franciszka Litwina, Stanisława Mierzwy i Zygmunta

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

📸Relacja fotograficzna ze spotkania z dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki pt.: Samozagłada polskiej gospodarki 1989–2016, które odbyło się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 15

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

📖📚Nowa książka autorstwa dr. Ryszarda Ślązaka pt. "Samozagłada gospodarki polskiej 1989-2016" jest już dostępna w sprzedaży online i w Bibliotece Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

Serdecznie zapraszamy

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

Dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego uprzejmie zaprasza na spotkanie z 👉dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki pt.❗: Samozagłada polskiej gospodarki 1989–2016, które