Historia

Nuevo comentario al Códice Vaticano B (Vat. Lat. 3773)

Katarzyna Mikulska (red.)
Kategoria:

370 

Brak w magazynie

Opis

Warszawa 2020, s. 594, tabele i rysunki, reprodukcja i półprzezroczysta nakładka.

Niniejsze dzieło jest nowym opracowaniem naukowym przedhiszpańskiego mezoamerykańskiego manuskryptu, znanego jako Kodeks Watykański B (Vat. Lat. 3773) i przechowywanego w Bibliotece Watykańskiej. Książka została wydana wraz z wierną reprodukcją oryginalnego kodeksu oraz z przezroczystą nakładką, tłumaczącą zawartość manuskryptu. Całość jest rezultatem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz owocem współpracy akademickiej między Uniwersytetem Warszawskim i Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku (UNAM), jak również Biblioteki Watykańskiej. 600-stronicowy komentarz został przygotowany przez międzynarodowy zespół naukowców z Polski, Meksyku, Hiszpanii, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych, Gwatemali i Japonii. Zawiera zarówno rezultaty badań kodykologicznych nad manuskryptem, które pozwoliły na odtworzenie jego burzliwej historii, jak i najnowszą analizę treści kodeksu oraz wytłumaczenie jak funkcjonowały mezoamerykańskie księgi dywinacyjne i użyty w nich system komunikacji graficznej.

 

Esta obra es un nuevo estudio académico del manuscrito prehispánico mesoamericano conocido como Códice Vaticano B (Vat. Lat. 3773) y guardado en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El libro se ha publicado con un facsímil fiel del códice original y con una sobreimpresión transparente que traduce el contenido del manuscrito. Toda la obra es el resultado del proyecto financiado por el Centro Nacional de Ciencias (NCN, Polonia) y de la colaboración académica entre la Universidad de Varsovia y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la Biblioteca Vaticana. El comentario ha sido elaborado por un equipo internacional de investigadores de Polonia, México, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Guatemala y Japón. Contiene tanto los resultados de la investigación codicológica del manuscrito, que permitió reconstruir su turbulenta historia, como el análisis más reciente del contenido del códice y una explicación del funcionamiento de los libros adivinatorios mesoamericanos y del sistema de comunicación gráfica utilizado en ellos.

 

This work is a new scientific study of the pre-Hispanic Mesoamerican manuscript known as Codex Vaticanus B (Vat. Lat. 3773) and kept in the Vatican Apostolic Library. The book is published with a faithful reproduction of the original codex and with a transparent overlay explaining the contents of the manuscript. It is the result of a project funded by the National Science Centre and of academic collaboration between the University of Warsaw and the National Autonomous University of Mexico (UNAM), as well as the Vatican Library. The 600-page commentary was prepared by an international team of researchers from Poland, Mexico, Spain, Italy, France, the United States, Guatemala and Japan. It contains both the results of codicological research on the manuscript, which allowed reconstruction of its turbulent history, as well as the most recent analysis of the contents of the codex and an explanation of how Mesoamerican divinatory books functioned, as well as the system of graphic communication used in them.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu