Polityka

Polskie Stronnictwo ludowe „Wyzwolenie”. Rozważania o partii z perspektywy stulecia

Marcin Wichmanowski

25 

Opis

Lublin-Warszawa 2016, s. 260.

-Ruch ludowy w Królestwie Polskim (do 1918 r.)
-Ruch ludowy na Lubelszczyźnie w latach I wojny światowej
-Koncepcje ustrojowe PSL „Wyzwolenie”
-Problematyka bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w myśli politycznej PSL „Wyzwolenie”
-Polskie Stronnictwo Ludowe „wyzwolenie” wobec odzyskania przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego (1918-1931)