Historia

Powstanie styczniowe w panoramie dziejów

Janusz Gmitruk
Kategorie: ,

45 

Opis

Warszawa 2022, s.108.

Spis treści:

Przedmowa

I Rzeczpospolita

Księstwo Warszawskie

Królestwo Polskie

Powstanie listopadowe

Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym

Konspiracja przed powstaniem styczniowym

Wybuch powstania styczniowego

Państwo podziemne

Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym

Po powstaniu

Chłopska legenda powstania styczniowego

O wolność i demokracje

Polskie Państwo Podziemne

Powstanie zamojskie

Bibliografia