Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1956) – T. I

Cena: 30.00 

Opis

Materiały z konferencji naukowej 5-6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, pod red. nauk. J. Gmitruka, Z. Nawrockiego, Warszawa 2003, s. 328.

Autorami referatów są m.in.: R. Turkowski, J. Gmitruk, S. Stępka, M. Szpytma, B. Dereń, F. Gryciuk i in.

Spis treści

Likwidacja samodzielnego ruchu ludowego….

Wieś polska w dobie kolektywizacji (1948-1956)…

Indeks nazwisk…

Indeks nazw geograficznych….

Facebook

YouTube