Historia

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) – T.V

Arkadiusz Indraszczyk, Mariusz Krzysztofiński
SKU: 252 Kategorie: ,

30 

Opis

Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, Warszawa-Rzeszów 2014, s. 424.

Piąty już tom serii Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) – wspólnego przedsięwzięcia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej, jaka odbyła się w Rzeszowie w dniach 1-3 grudnia 2010 r. i jest poświęcona losom żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej.

Ludzkie losy i postawy determinowane były gwałtownie następującymi po sobie wydarzeniami, zarówno w geopolityce i sytuacji wewnętrznej Polski, jak również w działaniach poszczególnych ugrupowań politycznych i konspiracji zbrojnej, tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Dość wspomnieć ważniejsze wydarzenia i procesy następujące w sytuacji wewnętrznej Polski: letnią ofensywę Armii Czerwonej w 1944 r.; „Burzę” i Powstanie Warszawskie; represje sowieckich organów bezpieczeństwa wobec ujawniających się struktur Polski Podziemnej, które z czasem coraz skuteczniej wspierane były przez polski Urząd Bezpieczeństwa; dymisję Stanisława Mikołajczyka z funkcji premiera Rządu RP; decyzje Konferencji Jałtańskiej; porwanie „Szesnastu” i proces w „sojuszniczej” stolicy; powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, a następnie powrót ludowców do legalnej działalności w ramach Polskiego Stronnictwa i Ludowego; wreszcie bezpardonową walkę komunistów z opozycją, zarówno tą zbrojną, jak i polityczną. Wybory podjęte w tamtym dramatycznym okresie przez ludzi związanych z ruchem ludowym rzutowały na ich dalsze losy, nierzadko stawiając w rzędzie wrogów „demokracji ludowej” i skazując na represje ze strony władz komunistycznych.

SPIS TREŚCI

STAN BADAŃ I UPAMIĘTNIANIE POWOJENNYCH DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk – Stan badań i potrzeby badawcze nad losami żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego

Mateusz Szpytma – Dorobek pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2010 w zakresie badania historii wsi i ruchu ludowego

Stanisław Durlej – Upamiętnianie losów żołnierzy i działaczy ruchu ludowego

RUCH LUDOWY WOBEC AKCJI „BURZA”

Piotr Matusak – Udział Batalionów Chłopskich w akcji powstańczej „Burza” (lato-jesień1944r.)

Waldemar Grabowski – Ludowcy w przejmowaniu władzy przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945

Grzegorz Ostasz – Ludowcy w strukturach Delegatury Rządu po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie

UJAWNIANIE SIĘ STRUKTUR KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO W POLSCE ORAZ STOSUNEK KOMUNISTÓW DO LUDOWCÓW

Antoni Mieczkowski – Ujawnianie się struktur ruchu ludowego w województwie lubelskim. Geneza „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego

Romuald Turkowski – Ujawnienie się struktur politycznych Stronnictwa Ludowego „Roch” – powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1946)

Mariusz Krzysztofiński – Komuniści wobec ludowców na Rzeszowszczyźnie (1944-1945)

REPRESJE WOBEC ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Tadeusz Doroszuk – Represje wobec działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Podlasiu w latach 1944-1947

Paweł Popiel – Przykłady działań PPR, PZPR, UB, SB wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich w województwie warszawskim po II wojnie światowej

Jacek Romanek – Działania UBP wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w latach 1944-1954

Bogusław Wójcik – Prześladowania żołnierzy Batalionów Chłopskich na Rzeszowszczyźnie

LOSY DZIAŁACZY LUDOWYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Marzena Grosicka – Powojenne losy działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie

Jan Hebda – Losy żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego regionu tarnowskiego po 1944 roku

Arkadiusz Indraszczyk – Losy ludowców – emigrantów politycznych po II wojnie światowej

BIOGRAFIE ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk – Chłopski Ruch Oporu po II wojnie światowej. „Testament Łedy”

Paweł Perzyna – Fenomen niespełnionej kariery politycznej Błażeja Stolarskiego

Krzysztof Kaczmarski – „Chłopski radykał” czy „klerykał”? Przyczynek do biografii Zdzisława Wiktora Jedlińskiego (1897-1975)

Mirosław Surdej – Polskie Powstańcze Siły Zbrojne – próba odbudowania chłopskiej konspiracji zbrojnej w Polsce w początkach lat pięćdziesiątych XX w.

Jerzy Bednarek – Kazimierz Nadobnik (1913-1981). Szkic do biografii polityka ruchu ludowego

Bibliografia

Indeks nazwisk

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu