Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) – T.V

Arkadiusz Indraszczyk, Mariusz Krzysztofiński

Cena: 30.00 

SKU: 252 Kategorie: ,

Opis

Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej, Warszawa-Rzeszów 2014, s. 424.

Piąty już tom serii Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) – wspólnego przedsięwzięcia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej, jaka odbyła się w Rzeszowie w dniach 1-3 grudnia 2010 r. i jest poświęcona losom żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej.

Ludzkie losy i postawy determinowane były gwałtownie następującymi po sobie wydarzeniami, zarówno w geopolityce i sytuacji wewnętrznej Polski, jak również w działaniach poszczególnych ugrupowań politycznych i konspiracji zbrojnej, tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Dość wspomnieć ważniejsze wydarzenia i procesy następujące w sytuacji wewnętrznej Polski: letnią ofensywę Armii Czerwonej w 1944 r.; „Burzę” i Powstanie Warszawskie; represje sowieckich organów bezpieczeństwa wobec ujawniających się struktur Polski Podziemnej, które z czasem coraz skuteczniej wspierane były przez polski Urząd Bezpieczeństwa; dymisję Stanisława Mikołajczyka z funkcji premiera Rządu RP; decyzje Konferencji Jałtańskiej; porwanie „Szesnastu” i proces w „sojuszniczej” stolicy; powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, a następnie powrót ludowców do legalnej działalności w ramach Polskiego Stronnictwa i Ludowego; wreszcie bezpardonową walkę komunistów z opozycją, zarówno tą zbrojną, jak i polityczną. Wybory podjęte w tamtym dramatycznym okresie przez ludzi związanych z ruchem ludowym rzutowały na ich dalsze losy, nierzadko stawiając w rzędzie wrogów „demokracji ludowej” i skazując na represje ze strony władz komunistycznych.

SPIS TREŚCI

STAN BADAŃ I UPAMIĘTNIANIE POWOJENNYCH DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk – Stan badań i potrzeby badawcze nad losami żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego

Mateusz Szpytma – Dorobek pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2010 w zakresie badania historii wsi i ruchu ludowego

Stanisław Durlej – Upamiętnianie losów żołnierzy i działaczy ruchu ludowego

RUCH LUDOWY WOBEC AKCJI „BURZA”

Piotr Matusak – Udział Batalionów Chłopskich w akcji powstańczej „Burza” (lato-jesień1944r.)

Waldemar Grabowski – Ludowcy w przejmowaniu władzy przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945

Grzegorz Ostasz – Ludowcy w strukturach Delegatury Rządu po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie

UJAWNIANIE SIĘ STRUKTUR KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO W POLSCE ORAZ STOSUNEK KOMUNISTÓW DO LUDOWCÓW

Antoni Mieczkowski – Ujawnianie się struktur ruchu ludowego w województwie lubelskim. Geneza „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego

Romuald Turkowski – Ujawnienie się struktur politycznych Stronnictwa Ludowego „Roch” – powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1946)

Mariusz Krzysztofiński – Komuniści wobec ludowców na Rzeszowszczyźnie (1944-1945)

REPRESJE WOBEC ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Tadeusz Doroszuk – Represje wobec działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Podlasiu w latach 1944-1947

Paweł Popiel – Przykłady działań PPR, PZPR, UB, SB wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich w województwie warszawskim po II wojnie światowej

Jacek Romanek – Działania UBP wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w latach 1944-1954

Bogusław Wójcik – Prześladowania żołnierzy Batalionów Chłopskich na Rzeszowszczyźnie

LOSY DZIAŁACZY LUDOWYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Marzena Grosicka – Powojenne losy działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie

Jan Hebda – Losy żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego regionu tarnowskiego po 1944 roku

Arkadiusz Indraszczyk – Losy ludowców – emigrantów politycznych po II wojnie światowej

BIOGRAFIE ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk – Chłopski Ruch Oporu po II wojnie światowej. „Testament Łedy”

Paweł Perzyna – Fenomen niespełnionej kariery politycznej Błażeja Stolarskiego

Krzysztof Kaczmarski – „Chłopski radykał” czy „klerykał”? Przyczynek do biografii Zdzisława Wiktora Jedlińskiego (1897-1975)

Mirosław Surdej – Polskie Powstańcze Siły Zbrojne – próba odbudowania chłopskiej konspiracji zbrojnej w Polsce w początkach lat pięćdziesiątych XX w.

Jerzy Bednarek – Kazimierz Nadobnik (1913-1981). Szkic do biografii polityka ruchu ludowego

Bibliografia

Indeks nazwisk

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 9 hours ago

🍀⚔🍀 Dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza na konferencję naukową „Prawda i pamięć” - obchody 82. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 10 hours ago

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 7 hours ago

🍀101 lat temu - 4 października 1921 r. w Dalkach k. Gniezna otwarty został z inicjatywy ks. Antoniego Ludwiczaka pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy (zorganizowany

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 9 hours ago

W dniu 3.10.2022 została otwarta w fili MHPRL w Pisaecznie k. Gniewa wystawa z okazji 160. rocznicy założenia najstarszego w Polsce🟢Kółka Rolniczego w Piasecznie na

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 8 hours ago

📣Przyłączyliśmy się do akcji "Weekend seniora z kulturą". Zachęcamy do wizyty w naszym muzeum w dniach 01-02 października w godz. 09-15 i obejrzenia stałych ekspozycji

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

👉Prowadzi się gospodarkę jak najbardziej rozrzutną. Zastosowano system terroru i represji (…) Wypowiedziano rzekomą walkę partyjniactwu, a tymczasem partyjność sanacji ogarnęła wszystko (…) Trzeba państwo

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

◼️◾️26 września 1944 r. został przez gestapo aresztowany w czasie pacyfikacji podwarszawskiego Międzylesia 👉Stanisław Miłkowski (ur. 6 czerwca 1905 r. w Sikorzycach, pow. Dąbrowa Tarnowska),

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 9 hours ago

🌼🌸🌻Kontynuujemy prezentację prac biorących udział w wystawie "Kwiaty polskie w akwareli" mającej miejsce w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Kolejne akwarele pokażemy w następnych postach.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 2 days ago

Zapraszamy do zapoznania się prelekcją dyrektora MPHRL dr Janusza Gmitruka poświęconej Franciszkowi Kamińskiemu, wybitnemu działaczowi ruchu ludowego, generałowi dywizji Wojska Polskiego, komendantowi głównemu Batalionów Chłopskich,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 4 days ago

◼️17 września 1946 r. za tzw. działalność antypaństwową władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie: Stanisława Mierzwę - sekretarza NKW PSL, Stanisława Marcinkowskiego - prezesa Spółdzielni Wydawniczej