Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego od nr 8 do nr 22 (bez nr 11,16,19)

Cena: 16.00 

Opis

Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego od nr 8 do nr 22.

Ukazujące się, od chwili powstania MHPRL roczniki historyczne na swych łamach poruszają zarówno problematykę związaną z dziejami wsi i szeroko pojętego ruchu ludowego, jak również przedstawiają działalność naukowo-badawczą i wystawienniczą Muzeum. Ciekawa lektura dla osób zainteresowanych zarówno historią jak i współczesnością wsi polskiej. Zalecana dla bibliotek szkolnych i publicznych.