Historia

Rocznik Mazowiecki T. XXIX – 2019-2020

40 

Opis

Warszawa 2021; s. 352, nlb. 2.

Spis treści

Od redaktora – Krzysztof Braun…

Jubileusz Krystyny Królikowskiej-Waś …

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Franciszek Stokowski, Mazowsze w świetle niemieckiego spisu ludności z 1943 roku….

Franciszek Stokowski, Typologia powiatów województwa mazowieckiego pod względem czynników rozwoju demograficznego..

Janusz Gmitruk, Kazimierz Przybysz, Martyrologia wsi mazowieckiej 1939 – 1945…..

Marta Ehrenkreutz-Jasińska, Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa – czas wojny i emigracji…

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) i ich wpływ na potencjał rozwojowy województwa mazowieckiego…

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach Unii Europejskiej. Przykład Turyngii…

Wojciech Jerzy Górczyk, Ciechanów – od prawa targu do miasta lokowanego. Wokół problematyki lokacji miasta….

Łukasz Gut, Maciej Woźniak, Wokół przysłowia „strzela jak Kurp”. Historycznoliterackie refleksje o Kazimierzu Władysławie Wójcickim…

Krzysztof Braun, Kurpie a król Stanisław Leszczyński (przypomnienie źródeł kurpiowskiej tożsamości z „ libertacją stanisławowską ” w tle)…

Szymon Bijak, Cmentarze – (nie)zapomniani świadkowie osadnictwa olęderskiego na Powiślu Kampinoskim …

Krystyna Królikowska-Waś, Ireneusz Waś – listy z wojska (1965-1966),…

Jan Piętka, Piętkowie herbu Pomian. Zmienne losy rodziny mazowieckiej….

MISCELLANEA – z warsztatów badawczych, sylwetki i wspomnienia, recenzje i omówienia

Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Wizerunki grodzisk mazowieckich na rękopiśmiennej mapie von Steina: Kriegskarte der Provinz Neu-Ost- Preussen z lat 1795-1800. ss 8….

Katarzyna Słojkowska, „Pamiętnik dla Rodziny” Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay, ss 3….

Jacek Emil Szczepański, Aleksander Dłutek ps. „Wieliszewski” (1897-1981), ss 9…

Benon Dymek, Andrzej Jasiński (1957-2020). ss. 3 …

Benon Dymek, Profesor Henryk Samsonowicz jako regionalista …

Teresa Wójcik, Wspomnienie o Człowieku i Przyjacielu….

Wspomnienia, Mateusz Braun (1978-2019) ..

Benedykt Opałka….

Krystyna Królikowska-Waś…

Adam Zborowski…

Mikołaj Harasimiuk…

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie…

Maciej Szajkowski….

Marek Musioł…

RaduMotoca..

Marian Grzegorz Gerlich, Esej o Mateuszu Braunie. Czyli subiektywne (i nie tylko) portretowanie warszawskiego etnografa, ss 10.

Bibliografia prac drukowanych Mateusza Brauna ….

Jolanta Załęczny, „Rocznik Legionowski”. T. XII, 2019, ss 284, il. ss 6….

Krzysztof Braun, Mieczysław Olender, Stołeczny Myszyniec. Miasto i Gmina. Wczoraj i dziś, wyd. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika i LGD „Kurpsie Razem” w Myszyńcu, 2021, Charciabałda, ss. 236, ilustracje..

Anna Rutkowska-Gurak, Jacek Emil Szczepański, Ludność żydowska w Legionowie i jej zagłada, Muzeum Historyczne w Legionowie, Legionowo, 2017, ss. 192, ss 4…

Robert Karabin, David Kolbaia, Pod skrzydłami Rzeczypospolitej. Emigracja gruzińska w Polsce 1921-1939, IPN, wyd. II, Warszawa, 2019, ss. 248. ss 5 …

Damian Kasprzyk, Elżbieta Miecznikowska, W Wiśniewskiej garnkowi pani Wandy, Fundacja AVE, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Warszawa,2019, ss 144, il. ss 7 …

Franciszek Stokowski, Stanisław Zając. Działalność oraz idea Józefa Piłsudskiego w kręgu otwockiej tradycji, Otwock, 2018, ss 84. ss 2….

Franciszek Stokowski, 100 lat tradycji 1919-2019. Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Otwock, 2019, ss 461, il., ss 5 …

Franciszek Stokowski, Paweł Ajdacki, Powiat Garwoliński. Pałace, dwory, folwarki, wyd. Starostwo Powiatowe, Garwolin, 2018, ss 518, il., ss 3….

Krzysztof Jarosiński, „Rocznik Józefowski” t. 3 (2017), t. 4 (2018), omówienie, ss 3….

Elżbieta Kowalczyk – Heyman, „Masovia”. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur, omówienie, ss 2 ..

Mania Cieśla, Łukasz Smyrski, Kapliczka na Jościu w erze Covid 19 (korespondencja z terenu), ss 3 fot….

Informacje dla Autorów

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu