Rocznik Mazowiecki T. XXIX – 2019-2020

Cena: 40.00 

Opis

Warszawa 2021; s. 352, nlb. 2.

Spis treści

Od redaktora – Krzysztof Braun…

Jubileusz Krystyny Królikowskiej-Waś …

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Franciszek Stokowski, Mazowsze w świetle niemieckiego spisu ludności z 1943 roku….

Franciszek Stokowski, Typologia powiatów województwa mazowieckiego pod względem czynników rozwoju demograficznego..

Janusz Gmitruk, Kazimierz Przybysz, Martyrologia wsi mazowieckiej 1939 – 1945…..

Marta Ehrenkreutz-Jasińska, Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa – czas wojny i emigracji…

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) i ich wpływ na potencjał rozwojowy województwa mazowieckiego…

Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, Małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach Unii Europejskiej. Przykład Turyngii…

Wojciech Jerzy Górczyk, Ciechanów – od prawa targu do miasta lokowanego. Wokół problematyki lokacji miasta….

Łukasz Gut, Maciej Woźniak, Wokół przysłowia „strzela jak Kurp”. Historycznoliterackie refleksje o Kazimierzu Władysławie Wójcickim…

Krzysztof Braun, Kurpie a król Stanisław Leszczyński (przypomnienie źródeł kurpiowskiej tożsamości z „ libertacją stanisławowską ” w tle)…

Szymon Bijak, Cmentarze – (nie)zapomniani świadkowie osadnictwa olęderskiego na Powiślu Kampinoskim …

Krystyna Królikowska-Waś, Ireneusz Waś – listy z wojska (1965-1966),…

Jan Piętka, Piętkowie herbu Pomian. Zmienne losy rodziny mazowieckiej….

MISCELLANEA – z warsztatów badawczych, sylwetki i wspomnienia, recenzje i omówienia

Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Wizerunki grodzisk mazowieckich na rękopiśmiennej mapie von Steina: Kriegskarte der Provinz Neu-Ost- Preussen z lat 1795-1800. ss 8….

Katarzyna Słojkowska, „Pamiętnik dla Rodziny” Romualdy z Bagnickich Baudouin de Courtenay, ss 3….

Jacek Emil Szczepański, Aleksander Dłutek ps. „Wieliszewski” (1897-1981), ss 9…

Benon Dymek, Andrzej Jasiński (1957-2020). ss. 3 …

Benon Dymek, Profesor Henryk Samsonowicz jako regionalista …

Teresa Wójcik, Wspomnienie o Człowieku i Przyjacielu….

Wspomnienia, Mateusz Braun (1978-2019) ..

Benedykt Opałka….

Krystyna Królikowska-Waś…

Adam Zborowski…

Mikołaj Harasimiuk…

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie…

Maciej Szajkowski….

Marek Musioł…

RaduMotoca..

Marian Grzegorz Gerlich, Esej o Mateuszu Braunie. Czyli subiektywne (i nie tylko) portretowanie warszawskiego etnografa, ss 10.

Bibliografia prac drukowanych Mateusza Brauna ….

Jolanta Załęczny, „Rocznik Legionowski”. T. XII, 2019, ss 284, il. ss 6….

Krzysztof Braun, Mieczysław Olender, Stołeczny Myszyniec. Miasto i Gmina. Wczoraj i dziś, wyd. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika i LGD „Kurpsie Razem” w Myszyńcu, 2021, Charciabałda, ss. 236, ilustracje..

Anna Rutkowska-Gurak, Jacek Emil Szczepański, Ludność żydowska w Legionowie i jej zagłada, Muzeum Historyczne w Legionowie, Legionowo, 2017, ss. 192, ss 4…

Robert Karabin, David Kolbaia, Pod skrzydłami Rzeczypospolitej. Emigracja gruzińska w Polsce 1921-1939, IPN, wyd. II, Warszawa, 2019, ss. 248. ss 5 …

Damian Kasprzyk, Elżbieta Miecznikowska, W Wiśniewskiej garnkowi pani Wandy, Fundacja AVE, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Warszawa,2019, ss 144, il. ss 7 …

Franciszek Stokowski, Stanisław Zając. Działalność oraz idea Józefa Piłsudskiego w kręgu otwockiej tradycji, Otwock, 2018, ss 84. ss 2….

Franciszek Stokowski, 100 lat tradycji 1919-2019. Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Otwock, 2019, ss 461, il., ss 5 …

Franciszek Stokowski, Paweł Ajdacki, Powiat Garwoliński. Pałace, dwory, folwarki, wyd. Starostwo Powiatowe, Garwolin, 2018, ss 518, il., ss 3….

Krzysztof Jarosiński, „Rocznik Józefowski” t. 3 (2017), t. 4 (2018), omówienie, ss 3….

Elżbieta Kowalczyk – Heyman, „Masovia”. Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu Mazur, omówienie, ss 2 ..

Mania Cieśla, Łukasz Smyrski, Kapliczka na Jościu w erze Covid 19 (korespondencja z terenu), ss 3 fot….

Informacje dla Autorów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

20 hours 2 minutes ago

Zanim rozpoczęła się 🌚Noc Muzeów bawiła u nas grupa artystów ludowych z Kurpiii. Oto fragment występu 👉Krystyny Pawelczyk z Myszyńca. #nocmuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 2 hours ago

👉Święto Konstytucji 3-Maja było jednym z głównych świąt obchodzonych przez Polskie Stronnictwo Ludowe na Uchodźstwie. Ludowcy bardzo chętnie odwoływali się do majowej konstytucji, widząc w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 20 hours ago

🌚🌟NOC MUZEÓW🌟🌚
🌙⚡️Zapraszamy na pierwszą prezentację - po renowacji - aktów kobiecych (malarstwo i rysunek) Stanisława Praussa (1902-1967)

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 13 hours ago

💚W maju 1929 r. ukazały się w Lublinie 👉„Listy do młodego przyjaciela” Stanisława Thugutta, które stały się swoistym katechizmem pokolenia wiciarzy. Tytuły kolejnych listów są

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 15 hours ago

💚🍀💚 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego uprzejmie zaprasza na ◼️Obchody 55. rocznicy śmierci polityka ruchu ludowego, ministra i parlamentarzysty Stanisława Osieckiego (1875-1967) Uroczystości pod patronatem

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 14 hours ago

Dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego uprzejmie zaprasza na Dzień Kurpiowski i Noc Muzeów w dniu 14 maja 2022 r. w godz.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 23 hours ago

Będzie się działo🌞🌚💥

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

🎥🐣🗣W wielkanocnym anturażu, na tle obrazów z wystawy "Ludowe zwyczaje wielkanocne" 12 kwietnia br. odbyła się konferencja dotycząca problematyki współczesnych mediów. 👉Wykład pt. "Media: gdzie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🔥💦 W dniu 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka, którego patronem jest św. Florian. Swoją opieką otacza przedstawicieli zawodów związanych z ogniem, min. strażaków, hutników,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

🇵🇱Minęło już 231 lat od przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Z tej okazji pragniemy zaprezentować kilka druków