Słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego – TOM II

Cena: 50.00 

Opis

Pod red. Elżbiety Wojtas-Ciborskiej, Warszawa 2010, s. 437, fot.

Kontynuacja serii Słownika biograficznego polskiego ruchu młodowiejskiego, przygotowywanego i redagowanego przez dr Elżbietę Wojtas-Ciborską. Słownik prowadzony jest metodą holenderską, tj. w każdym tomie umieszczane są osoby od A do Z. W Słowniku zamieszczane są biogramy członków wszystkich polskich organizacji młodzieży wiejskiej.