Historia

Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. 3

Karol Buczek
SKU: 162 Kategorie: ,

40 

Opis

Wybrał i przygotował do druku Waldemar Bukowski, Societas Vistulana, Warszawa, 2010, s. 342.

Zbiór dziewięciu artykułów Karola Buczka, publikowanych na łamach m.in. „Roczników Historycznych”, „Studiów Historycznych” i „Przeglądu Historycznego” w latach 1974-1982. Tom opatrzony indeksem nazw własnych oraz rzeczowym.