Tadeusz Kalita „Spóźniony” melduje. Okupacja niemiecka i rzeczywistość PRL w donosach agenta UB/SB

35 

Warszawa 2018, s. 512. Otwarcie archiwów UB/SB znacznie poszerzyło zasób źródłowy do badań nad przeszłością. Bez wykorzystania dokumentów wytworzonych przez komunistyczny aparat represji nie do pomyślenia staje się opracowanie wielu zagadnień, w tym również związanych z nastrojami społecznymi na wsi. W przypadku tych ostatnich zasadnicze znaczenie mają teczki tajnych współpracowników UB/SB. Jednym z nich był … Czytaj dalej Tadeusz Kalita „Spóźniony” melduje. Okupacja niemiecka i rzeczywistość PRL w donosach agenta UB/SB

Dowiedz się więcej