Promocja!

Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski

red. nauk. Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek

Cena: 60.00 

Opis

Zbiór studiów ofiarowanych Profesorowi Tadeuszowi Paneckimu z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa 2021, s. 539, nlb. 1.

Spis treści

TABULA GRATULATORIA…..

PROFESOR TADEUSZ PANECKI – BIOGRAFIA NAUKOWA….

WYKAZ PUBLIKACJI Z LAT 1976-2021 ….

UDZIAŁ W KSZTAŁCENIU KADRY NAUKOWEJ…

Tomasz Panecki, Ziemia średzka – studium kartograficzno-historyczne…..

Halina Łach, Los ludności północno-wschodnich obszarów Królestwa Polskiego i południowo-wschodnich Prus Wschodnich w pierwszych latach I wojny światowej….

Mirosław Nagielski, Stanowisko wojska związkowego pod laską Adama Ostrzyckiego przed sejmem wiosennym 1666 roku……..

Antoni F. Komorowski,Statki latarniowe z Gdańska zbudowane w Kaiserliche Werft Danzig …

Karol Olejnik, Kulturowa spuścizna Legionów Piłsudskiego ….

Lech Wyszczelski, Traktat mniejszościowy z 1919 roku i jego antypolski wydźwięk…

Krzysztof Filipow, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości w Europie XX wieku …

Adam Adrian Ostanek, Miejsce i rola Wojska Polskiego w rozwoju Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej …

Wojciech Włodarkiewicz, Bezpieczeństwo wewnętrzne i życie polityczne województw południowo-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w 1935 roku….

Robert Majzner, Wpływ wojny domowej w Hiszpanii na bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – zarys problematyki…

Henryk Ćwięk, Wbrew traktatowi wersalskiemu. Sytuacja w Niemczech po zajęciu zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii w 1936 roku w świetle polskiego rozpoznania….

Claude Bonard, Switzerland in 1939 at the time of the Polish campaign…….

Marek Kornat, Potwierdzenie zdrady. Konferencja Najwyższej Rady Wojennej w Abbeville (12 września 1939 roku)

Jerzy Juchnowski, Rafał Juchnowski, Romantyzm integracyjny w polskiej myśli politycznej okresu wojny i okupacji…

Danuta Kisielewicz, Polityczne i wojskowe środowisko Ślązaków w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej…

Marcin Panecki, Dokumentując ludobójstwo. Relacje więźniów KL Auschwitz w internetowej bazie świadectw      „Zapisy Terroru”…

Krzysztof Bąkała, Los duchowieństwa przetrzymywanego w obozach specjalnych NKWD – październik 1939 – maj 1940 roku ….

Zbigniew Judycki, Madonna Kozielska….

Józef Smoliński, Stan zdrowotny Polaków wstępujących do Armii Polskiej w ZSRR …

Kazimierz Przybysz, Kwestie własności w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945…

Henryk Stańczyk, Druga wojna światowa na froncie wschodnim  1941-1945..

Janusz Zuziak, Wpływ pogody i terenu na przebieg operacji „Market – Garden”….

Janusz Gmitruk, Niedocenione zwycięstwo pod Wojdą i Zaborecznem i jego bohater Franciszek Bartłomowicz…

Jerzy Mizgalski, Losy Ocalonych Żydów w Polsce (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku)…

Wiesław Bolesław Łach, Rozminowanie Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej …

Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Rumunia w oczach polskich attaches wojskowych (1956-1968)……

Dariusz S. Kozerawski, Polska Wojskowa Jednostka Logistyczna w międzynarodowych siłach pokojowych UNTAG w Namibii ….

Michał Klimecki, Niewypowiedziane wojny Federacji Rosyjskiej na obszarze byłego Związku Radzieckiego w latach 1991-2014 …

Tomasz Kośmider, Rola uwarunkowań tożsamościowo-kulturowych w procesie powstawania i rozwoju wspólnot narodowych i politycznych na przykładzie państwa polskiego….

Jan Łaszczyk, U źródeł kształcenia do twórczości w Polsce …

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

13 hours 17 minutes ago

🌞⛱Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował dla Państwa i zaprasza na cykl pikników plenerowych, skierowanych do mieszkańców Województwa Mazowieckiego pn. MAZOpikniki. 😊 Będzie ciekawie! Będzie eko! Będzie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 39 minutes ago

🍀🔥🇵🇱W kontekście obchodzonych w tym roku 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do macierzy oraz 100. rocznicy istnienia Związku Polaków w Niemczech „Rodło”, pragniemy przybliżyć Państwu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 15 hours ago

📌Jest praca w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku Poniżej link do ogłoszenia👇👇👇 muzeumplock.eu/jest-praca-w-dziale-sztuki-muzeum-mazowieckiego-w-plocku/

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 2 days ago

🇵🇱💚Serdecznie zaproszamy na uroczyste obchody 125. rocznicy urodzin majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 3 days ago

🌾⚔️Urodzaj i wojna, czy można połączyć taką sprzeczność? Otóż tak, w postaci Światowida, głównego boga słowiańskiego plemienia Ranów. Mimo, że kult tej hipostazji gromowładnego⚡️Peruna upadł