Historia

Wszystkich wystrzelać jak psów…

Janusz Gmitruk , Longin Kaczanowski
Kategoria:

45 

Opis

Niemiecki odwet za działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora „Hubala”, Warszawa , 2022 s. 364.

Spis treści:

Przedmowa

Janusz Gmitruk – Eksterminacja wsi polskiej w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945

Longin Kaczanowski : ”Wszystkich wystrzelać jak psów ”

Prolog , czyli uparta Polska

Krwawe ciernie Września

Hubal i niepokonani

Pierwsze kroki

Osaczeni

Przyjechali Niemcy by spalić wioskę,

I ojcom naszym odebrać życie…

Dziś was musimy wybić i spalić

Boście trzymali oddział Hubali…

Czemu wy od nas ich zabieracie

I na śmierć prowadzicie…

Tu wzięli dzieciom ojca ,

tam matce trzech synów…

Wszystkich wystrzelać jak psów

Zabierzcie wszystko co mamy

A ojcom naszym darujcie życie

Tysiąc dziewięćset roku czterdziestego

a kwietnia jedenastego…

Polska ziemia wszystko wykryła …

…Droga (do) Prawdy…

Janusz Gmitruk

Ludowa legenda majora Henryka Dobrzańskiego ” Hubala ”

pierwszego partyzanta II wojny światowej

Aneksy – Longin Kaczanowski ( wybór )

Bibliografia

Zdjęcia

 

1 września każdego roku to nie tylko radosny dzień w życiu każdego ucznia ,ale także tragiczny w dziejach narodu polskiego . We wrześniu 1939 roku naród polski został zarażony śmiertelnym wirusem niemieckiej i sowieckiej nienawiści i zaborczości .Trwało to 2078 dni . Głównym celem Rosjan była inkorporacja i sowietyzacja podbitych ziem. Niemcy mieli zgoła inne zamierzenia wobec narodu polskiego . Wynikały one z Generalnego Planu Wschodniego .Po zwycięskiej wojnie miała powstać Wielka III Rzesza na cmentarzu narodów słowiańskich . Polacy mieli być najpierw wyniszczeni głodem , terrorem , a ostatecznie eksterminowani biologicznie . Od pierwszych dni mimo kapitulacji armii polskiej , niektóre oddziały nie zaprzestały walki . do jednego z tych oddziałów partyzantki powrześniowej należał oddział legendarnego majora Henryka Dobrzańskiego ,, Hubala ,, – oficera , dowódcy , kawalerzysty , obrońcy ojczyzny we wrześniu 1939 roku , uważanego za pierwszego partyzanta II wojny światowej . Dlaczego podjął on się tej walki ?Henryk Dobrzański urodził się 22 czerwca 1879 roku w Jaśle w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych . Był synem Henryka herbu Leliwa i Marii z hr. Lubienieckich . Przed I wojną światową ukończył szkołę średnią . Był zdolnym wybijającym się uczniem . Egzamin dojrzałości złożył w czasie wojny w trybie specjalnym . Uczestniczył w polskim czynie zbrojnym w I wojnie światowej . Galicja była Postrzegana jako polski Piemont , z którego miało wyjść wyzwolenie ziem polskich. W czasie młodzieżowej działalności niepodległościowej zetknął się z pracą społeczno – polityczną ruchu ludowego . Podczas I wojny światowej walczył jako siedemnastoletni członek Polskich Drużyn Strzeleckich , a później żołnierz II Brygady Legionów Polskich . Ranny w bitwie pod Rarańczą po wyleczeniu i internowaniu u ciekł z obozu , aby brać udział w walkach o Lwów w 1918roku w latach 1919-1921 uczestniczył w w wojnie polsko – bolszewickiej.

fragment z Przedmowy