Historia

Źródła i materiały do dziejów społeczno-politycznych i gospodarczych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na tle sytuacji międzynarodowej (1945-1964), t.1

Janusz Gmitruk, Romuald Turkowski [opac.]
Kategoria:

50 

Opis

Wybór tekstów źródłowych, Warszawa-Kielce 2023, s.414[2].

Spis treści:

-Wstęp Janusz Gmitruk, Romuald Turkowski…

-Część I. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich u schyłku epoki stalinowskiej na tle sytuacji międzynarodowej (1945-1953)…

-Część II. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie dekady chruszczowowskiej na tle sytuacji międzynarodowej (1953-1964)…

-Część III . Organizacje polityczno-gospodarcze i wojskowe pod kierunkiem związku radzieckiego (1945-1964)…

Literatura do dziejów związku sowieckiego (wybór) (1945-1964).

 

,,[…] W ramach planu badawczego Instytut Ruchu Ludowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego postanowiliśmy opracować i upowszechnić drukiem wydawnictwo źródłowe dotyczące historii bloku państw komunistycznych w okresie instalacji tego systemu w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Chinach w latach 1945-1964.Pomysł wydania tego trzy tomowego zbioru źródłowego powstał w czasie naszej czynnej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Korzystaliśmy z wiedzy i doświadczeń prof.dr.hab. Józefa Ryszarda Szaflika i prof.dr.hab. Adama Koseckiego, którzy byli pomysłodawcami i współwydawcami ośmiotomowego wydawnictwa źródłowego dotyczącego dziejów Polski w XIX I XX wieku (lata 1795-1989) wydanego na przełomie XX/XXI wieku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Podczas prowadzenia zajęć okazało się, że dokumenty do dziejów Bloku Państw Komunistycznych z lat 1945-1989 były rozproszone, bo znajdowały się w mało dostępnych archiwach oraz wydawnictwach z epoki także trudnych do wykorzystania. Część z tych publikacji, jako zawierająca programowe treści komunistyczne została uznana za nieprzydatne i wycofano z bibliotek. Prowadząc kwerendy w archiwach i bibliotekach w Warszawie najpierw zgromadziliśmy duży materiał źródłowy do dziejów bloku komunistycznego w latach 1945-1964, a więc do okresu jego instalowania i umacniania. Szczególnie długo trwało to instalowanie i umacnianie na wsi. Indywidualni chłopi toczyli śmiertelny bój z komunistami wprowadzającymi w system kołchozowo-sowchozowy, wzorowany na sowieckim systemie gospodarczym[…]”.

Janusz Gmitruk,

Romuald Turkowski

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu