Władze LTN-K

Władze LTN-K stanowią: Walne Zgromadzenie Delegatów, które jest zwoływane raz na trzy lata. Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnie kadencje: Zarząd Główny prowadzący działalność Towarzystwa pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.

 

Ostatnie XII Walne Zgromadzenie Delegatów LTN-K miało miejsce 26 listopada 2021 r. w siedzibie Towarzystwa, przy alei Wilanowskiej 204 w Warszawie.

Wybrano wówczas następujące władze:

 

Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

 

 1. Prezes – Janusz Gmitruk
 2. I Wiceprezes – Kazimierz Baścik
 3. II Wiceprezes – Mirosław Kula
 4. Sekretarz – Arkadiusz Indraszczyk (złożył rezygnację w dniu 23 grudnia 2022 r.)
 5. Skarbnik – Mirosława Bednarzak-Libera
 6. Zastępca sekretarza – Romuald Turkowski
 7. Zastępca skarbnika – Stanisław Gmitruk
 8. Członek prezydium – Mieczysław Adamczyk

Członkowie Zarządu:

 1. Jarosław Bomba
 2. Tadeusz Boruta
 3. Dariusz Detka
 4. Stanisław Durlej
 5. Beata Pasternak
 6. Ewelina Podgajna
 7. Leonard Smolarski
 8. Marcin Wichmanowski

 

Komisja Rewizyjna Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego

 

 1. Henryk Dąbrowski – przewodniczący
 2. Dariusz Grzegorczuk – zastępca przewodniczącego
 3. Wojciech Noworyta
 4. Bolesław Stefan – zmarł w grudniu 2021 r., w dniu 22 grudnia 2022 r. członkiem Komisji został Józef Ciućka, na podstawie par. 17 pkt 2 Statutu LTN-K
 5. Tomasz Jakubczyk – sekretarz

 

Sąd Koleżeński

 1. Maciej Milewski
 2. Anna Szwed-Walczak
 3. Łukasz Lewkowicz
 4. Wiesław Korona
 5. Andrzej Herman
 6. Stanisław Kowalski