Księga żywota mego. Kartki z życiorysu nauczyciela wiejskiego

25 

Warszawa 2020, s. 198 [2]. „Aby właściwie docenić rolę seminariów nauczycielskich w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej, należy uzmysłowić sobie, jaki stan oświaty powszechnej Polska odziedziczyła po 123 latach niewoli. Nie będzie przesadą, gdy użyje się tutaj słowa, że był to stan tragiczny. Szczególnie odnosiło się to do ziem byłego zaboru rosyjskiego. Przed … Czytaj dalej Księga żywota mego. Kartki z życiorysu nauczyciela wiejskiego

Kup teraz Czytaj dalej