Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990)

86 

Warszawa 2020, s. 577 + foto. Arkadiusz Indraszczyk (ur. 28 XII 1972r.) historyk i politolog, ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). W 2004 r. obronił rozprawę doktorską pt. Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). W 2014 … Czytaj dalej Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990)

Czytaj dalej