Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990)

Arkadiusz Indraszczyk

Cena: 86.00 

Brak w magazynie

Opis

Warszawa 2020, s. 577 + foto.

Arkadiusz Indraszczyk (ur. 28 XII 1972r.) historyk i politolog, ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). W 2004 r. obronił rozprawę doktorską pt. Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Od 2004 r. pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H w Siedlcach. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Nad Zagrożeniami. Od 1999 r. pracuje w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – obecnie na stanowisku starszego kustosza, kierownika Instytutu Ruchu Ludowego w
tymże Muzeum.

„Praca wpisuje się w ciąg badań historycznych dotyczących działalności partii politycznych czy myśli politycznej na wychodźstwie […] ”

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Tarki

„Omawiana książka jest bardzo cenną pozycją w obszernej już literaturze poświęconej polskiemu ruchowi ludowemu. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu szerokiej kwerendy źródłowej Autorowi udało się wszechstronnie ukazać PSL we Francji […]”

Z recenzji dr. hab. Tomasza Skrzyńskiego, prof. uczelni

Spis treści

Wykaz skrótów…

Wstęp…

Rozdział I. Tło historyczne, polityczne i społeczne działalności PSL we Francji…

Rozdział II. Powstanie i rozwój organizacyjny PSL we Francji…

Rozdział III. Myśl i działalność polityczna PSL we Francji…

Rozdział IV. Działalność PSL we Francji…

Rozdział V. Problemy w działalności PSL we Francji i próby im przeciwdziałania…

Rozdział VI. PSL we Francji jako obiekt działalności służb bezpieczeństwa PRL…

Rozdział VII. Stosunki PSL we Francji z organizacjami emigracyjnymi…

Rozdział VIII. Prasa i komunikowanie się PSL we Francji…

Rozdział IX. Ostatnia aktywność członków PSL we Francji…

Zakończenie…

Aneks…

Le resume…

Bibliografia….

Spis tabel…

Dokumentacja fotograficzna…

Indeks nazwisk….

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

10 hours 50 minutes ago

👂🍀Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Łukasza Starowieyskigo z dr Mateuszem Ratyńskim o wybitnej postaci ruchu ludowego - Macieju Rataju.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 7 hours ago

‼️75 lat temu – 19 stycznia 1947 odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego RP, które zgodnie z postanowieniem konferencji jałtańskie miały uwierzytelnić nową władzę w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 12 minutes ago

⚡️🍀 85 lata temu - 17 stycznia 1937 roku Nadzwyczajny Kongres Stronnictwa Ludowego w Warszawie wezwał władze Stronnictwa do proklamowania strajku rolnego i zorganizowania „marszu

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

🟢110 lat temu, w styczniu 1912 roku powstał Narodowy Związek Chłopski – nielegalna partia chłopska na terenie Królestwa Polskiego, powołana przez działaczy skupionych wokół czasopisma

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

🌞Działająca w ramach MHPRL Biblioteka Iberyjska pragnie podzielić się z Wami darmową wersją publikacji zatytułowanej "Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 6 days ago

🍀💚 W styczniu 1942 r. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało Ludowy Związek Kobiet, organizację kobiet wiejskich ściśle współpracujących z Batalionami Chłopskimi i Stronnictwem Ludowym „Roch”.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 6 days ago

💙🎄💚🌟❤️Pragniemy serdeczne podziękować za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne, jakie otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy od Was. Cieszą nas one ogromnie. Wdzięczni jesteśmy za pamięć i

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 month 20 hours ago

🌲🌟 ❄️ Ciekawe, któż z Was będzie miał takie szczęście, że odwiedzą jego dom weseli i rozśpiewani kolędnicy. 🌟 ☃️ Wesołych Świąt✨🎄

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 month 2 days ago

🌲🌟💚 Przekazujemy Państwu najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju świątecznego i kolędowania Wieczerzy Wigilijnej, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich marzeń w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 month 3 days ago

🌲🌳🌞Drogi, dróżki, ścieżki i przesmyki są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Proste, wijące się, wtopione w łąki, pola i lasy. Któż nie miałby ochoty pójść, gdzie