Historia

Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990)

Arkadiusz Indraszczyk

86 

Brak w magazynie

Opis

Warszawa 2020, s. 577 + foto.

Arkadiusz Indraszczyk (ur. 28 XII 1972r.) historyk i politolog, ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). W 2004 r. obronił rozprawę doktorską pt. Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Od 2004 r. pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UP-H w Siedlcach. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Nad Zagrożeniami. Od 1999 r. pracuje w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – obecnie na stanowisku starszego kustosza, kierownika Instytutu Ruchu Ludowego w
tymże Muzeum.

„Praca wpisuje się w ciąg badań historycznych dotyczących działalności partii politycznych czy myśli politycznej na wychodźstwie […] ”

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Tarki

„Omawiana książka jest bardzo cenną pozycją w obszernej już literaturze poświęconej polskiemu ruchowi ludowemu. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu szerokiej kwerendy źródłowej Autorowi udało się wszechstronnie ukazać PSL we Francji […]”

Z recenzji dr. hab. Tomasza Skrzyńskiego, prof. uczelni

Spis treści

Wykaz skrótów…

Wstęp…

Rozdział I. Tło historyczne, polityczne i społeczne działalności PSL we Francji…

Rozdział II. Powstanie i rozwój organizacyjny PSL we Francji…

Rozdział III. Myśl i działalność polityczna PSL we Francji…

Rozdział IV. Działalność PSL we Francji…

Rozdział V. Problemy w działalności PSL we Francji i próby im przeciwdziałania…

Rozdział VI. PSL we Francji jako obiekt działalności służb bezpieczeństwa PRL…

Rozdział VII. Stosunki PSL we Francji z organizacjami emigracyjnymi…

Rozdział VIII. Prasa i komunikowanie się PSL we Francji…

Rozdział IX. Ostatnia aktywność członków PSL we Francji…

Zakończenie…

Aneks…

Le resume…

Bibliografia….

Spis tabel…

Dokumentacja fotograficzna…

Indeks nazwisk….

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu