Regulamin wypożyczenia

Regulamin wypożyczenia wystawy planszowej z MHPRL:

  1. Wystawa zmontowana jest w fotoramach o wymiarach 70 x 100 cm, w zależności od tematu ich ilość waha się w granicach 15-30 sztuk.
  2. Użyczenie następuje na ściśle określony okres.
  3. Wypożyczający organizuje transport wystawy we własnym zakresie.
  4. W ustalonym z góry terminie zwrotu plansze należy oddać do muzeum, ale w uzasadnionych przypadkach MHPRL może zażądać wcześniejszego zwrotu.
  5. Wypożyczający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ekspozycji i zobowiązany jest zwrócić je w stanie nienaruszonym.
  6. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych zabiegów konserwatorskich lub jakichkolwiek zmian w użyczonych planszach.
  7. Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania zwiedzających o pochodzeniu wystawy ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
  8. W dniu zwrotu plansz wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania muzeum o frekwencji publiczności.
  9. Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.