1. Muzeum
  2. >
  3. Zbiory
  4. >
  5. Drukowane

Drukowane

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

W zespole materiałów drukowanych pokaźny zbiór stanowią afisze, obwieszczenia, rozporządzenia, zarządzenia, odezwy, proklamacje wydawane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych lub w celu normalizacji życia społeczeństwa wiejskiego okresu I i II wojny światowej. Zbiór ten dopełniają oryginalne niemieckie dokumenty rękopiśmienne (kwity, opłaty podatku gruntowego, bony premiowe za dostarczone bydło, poświadczenia dostawy ziemiopłodów, asygnaty wywozu drewna, karty zakupu bydła) z okresu II wojny światowej .

Inne, wyróżniające się w zbiorach eksponaty, to odezwy wyborcze i ulotki propagandowe z okresu międzywojennego, jak również z okresu walki wyborczej po II wojnie światowej, wydawane przez organizacje i stronnictwa chłopskie, wiejskie organizacje młodzieżowe, organizacje społeczno-gospodarcze działające w środowisku wiejskim i na jego rzecz. Na wyodrębnienie zasługuje reprezentatywny zbiór ok. 90 ulotek wyborczych organizacji i stronnictw chłopskich do sejmu i senatu z lat 1919, 1922, 1928 i 1930. Z treści zgromadzonych ulotek, odezw, regulaminów wyborczych, cegiełek, plakatów wzywających do głosowania na poszczególne numery list można prześledzić akcje wyborcze prowadzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie czy Związek Chłopski.

Z druków współczesnych godna uwagi jest kolekcja ok. 1500 plakatów i druków z kampanii wyborczej 1989 r. Szczególną wartość przedstawiają materiały sporządzone odręcznie przez samych kandydatów lub komitety ich rekomendujące. Stanowią ciekawą kolekcję, ilustrującą atmosferę i język kampanii wyborczej. Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich, protokoły, księgi pamiątkowe, kroniki działalności organizacji ludowych itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

W zbiorze historycznym obejmującym materiały drukowane gromadzimy również wydawnictwa i materiały związane z aktualną działalnością partii i stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych, gospodarczych i kulturalnych. Liczną grupę stanowią dokumenty Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Są to: założenia programowe, odezwy, deklaracje programowe, okolicznościowe przemówienia, referaty, wystąpienia i in.

Spośród zgromadzonych zasobów warto wymienić zbiór powojennych plakatów, afiszy, ulotek. Są to materiały dotyczące: kongresów, uroczystości dożynkowych, Świąt Ludowych, konkursów („Młody mistrz mechanizacji rolnictwa”, „Zbieramy plony jesieni”, „Każdy kłos na wagę złota”). W zespole tym zgromadzone zostały również plakaty propagandowe z okresu realizacji kolejnych planów gospodarczych i lat 70.:”Program chemizacji rolnictwa”, „Inwestycje w rolnictwie” i in. Zbiór liczy ok.1700 pozycji inwentarzowych.

Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 48 minutes ago

🟢110 lat temu, w styczniu 1912 roku powstał Narodowy Związek Chłopski – nielegalna partia chłopska na terenie Królestwa Polskiego, powołana przez działaczy skupionych wokół czasopisma

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 21 hours ago

🌞Działająca w ramach MHPRL Biblioteka Iberyjska pragnie podzielić się z Wami darmową wersją publikacji zatytułowanej "Casimiro Eiger – człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

🍀💚 W styczniu 1942 r. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało Ludowy Związek Kobiet, organizację kobiet wiejskich ściśle współpracujących z Batalionami Chłopskimi i Stronnictwem Ludowym „Roch”.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 4 days ago

💙🎄💚🌟❤️Pragniemy serdeczne podziękować za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne, jakie otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy od Was. Cieszą nas one ogromnie. Wdzięczni jesteśmy za pamięć i

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 2 days ago

🌲🌟 ❄️ Ciekawe, któż z Was będzie miał takie szczęście, że odwiedzą jego dom weseli i rozśpiewani kolędnicy. 🌟 ☃️ Wesołych Świąt✨🎄

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 4 days ago

🌲🌟💚 Przekazujemy Państwu najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju świątecznego i kolędowania Wieczerzy Wigilijnej, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich marzeń w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 5 days ago

🌲🌳🌞Drogi, dróżki, ścieżki i przesmyki są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Proste, wijące się, wtopione w łąki, pola i lasy. Któż nie miałby ochoty pójść, gdzie

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 weeks 6 days ago

📚Książka autorstwa Mateusza Ratyńskiego zatytułowana "Stanisław Osiecki (1875-1967) Polityk z pasją", wydana przez Muzeum Historii Ruchu Ludowego otrzymała wyróżnienie w 6. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwo

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 weeks 1 day ago

🔹🔸Dwa obrazy, dwie pory roku jeden autor 👉Katarzyna Popińska. ❄️W sam środek zimy przenosi nas obraz noszący tytuł „O poranku”, zaś 🌤 „Pierwsze mgnienie wiosny”

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego updated their status.

1 month 11 hours ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been