1. Muzeum
  2. >
  3. Zbiory
  4. >
  5. Drukowane

Drukowane

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

W zespole materiałów drukowanych pokaźny zbiór stanowią afisze, obwieszczenia, rozporządzenia, zarządzenia, odezwy, proklamacje wydawane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych lub w celu normalizacji życia społeczeństwa wiejskiego okresu I i II wojny światowej. Zbiór ten dopełniają oryginalne niemieckie dokumenty rękopiśmienne (kwity, opłaty podatku gruntowego, bony premiowe za dostarczone bydło, poświadczenia dostawy ziemiopłodów, asygnaty wywozu drewna, karty zakupu bydła) z okresu II wojny światowej .

Inne, wyróżniające się w zbiorach eksponaty, to odezwy wyborcze i ulotki propagandowe z okresu międzywojennego, jak również z okresu walki wyborczej po II wojnie światowej, wydawane przez organizacje i stronnictwa chłopskie, wiejskie organizacje młodzieżowe, organizacje społeczno-gospodarcze działające w środowisku wiejskim i na jego rzecz. Na wyodrębnienie zasługuje reprezentatywny zbiór ok. 90 ulotek wyborczych organizacji i stronnictw chłopskich do sejmu i senatu z lat 1919, 1922, 1928 i 1930. Z treści zgromadzonych ulotek, odezw, regulaminów wyborczych, cegiełek, plakatów wzywających do głosowania na poszczególne numery list można prześledzić akcje wyborcze prowadzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie czy Związek Chłopski.

Z druków współczesnych godna uwagi jest kolekcja ok. 1500 plakatów i druków z kampanii wyborczej 1989 r. Szczególną wartość przedstawiają materiały sporządzone odręcznie przez samych kandydatów lub komitety ich rekomendujące. Stanowią ciekawą kolekcję, ilustrującą atmosferę i język kampanii wyborczej. Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich, protokoły, księgi pamiątkowe, kroniki działalności organizacji ludowych itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

W zbiorze historycznym obejmującym materiały drukowane gromadzimy również wydawnictwa i materiały związane z aktualną działalnością partii i stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych, gospodarczych i kulturalnych. Liczną grupę stanowią dokumenty Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Są to: założenia programowe, odezwy, deklaracje programowe, okolicznościowe przemówienia, referaty, wystąpienia i in.

Spośród zgromadzonych zasobów warto wymienić zbiór powojennych plakatów, afiszy, ulotek. Są to materiały dotyczące: kongresów, uroczystości dożynkowych, Świąt Ludowych, konkursów („Młody mistrz mechanizacji rolnictwa”, „Zbieramy plony jesieni”, „Każdy kłos na wagę złota”). W zespole tym zgromadzone zostały również plakaty propagandowe z okresu realizacji kolejnych planów gospodarczych i lat 70.:”Program chemizacji rolnictwa”, „Inwestycje w rolnictwie” i in. Zbiór liczy ok.1700 pozycji inwentarzowych.

Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

14 hours 22 minutes ago

◼❌◼78 lat temu - 23 czerwca 1943 roku Niemcy przystąpili na Zamojszczyźnie do drugiego etapu akcji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej o kryptonimie Wehrwolf, mającej na celu zgermanizowanie terenów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 16 hours ago

⚡️MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE⚡️ nawet w naszym ogrodzie. Para na wielkim motorze wyłania się nagle, pędzi wzdłuż starego żywopłotu. 👀Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, aby ją

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 12 hours ago

◼◼◼21 czerwca 1940 roku, w lesie w „dolinie śmierci”, w pobliżu wsi Palmiry pod Warszawą został rozstrzelany Maciej Rataj (ur. 19 lutego 1884 r. w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 6 hours ago

◼️19 czerwca 1919 zmarł w Rdziosłowie Stanisław Potoczek ps. Wojtek z Grodziska, Wojtek z Ostrej Górki, Wojtek z Jaworka, urodzony 11 września 1849 w Rdziostowie.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

4 days 14 hours ago

◼️W dniu wczorajszym obchodziliśmy 23-cią rocznicę śmierci Wincentego Stawarza (ur. 16 grudnia 1921 r. w Wierzchosławicach), żołnierza BCh, działacz SL, PSL, i ZSL. W 1989

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 9 hours ago

◼️42 lata temu - 17 czerwca 1979 – zmarł we Wrocławiu Stanisław Zdąbłasz (ur. 6 lutego 1990 r. w Woli Dalszej. pow. Łańcut). od 1942

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

6 days 13 hours ago

Polecamy☝️

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 13 hours ago

🌳☀️🌳Jeżeli szukacie enklawy, miejsca, gdzie można odetchnąć od upału i zgiełku, proponujemy spacer po naszym ogrodzie, kontemplację sztuki i przyrody. Cóż więcej potrzeba dla ukojenia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

⬛️80 lat temu - 15 czerwca 1941 roku w Sztokholmie zmarł Stanisław August Thugutt (ur. 30 lipca 1873 w Łęczycy, zm.) – publicysta, polityk dwudziestolecia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 days ago

💚🇵🇱”Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana