1. Muzeum
  2. >
  3. Zbiory
  4. >
  5. Drukowane

Drukowane

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

W zespole materiałów drukowanych pokaźny zbiór stanowią afisze, obwieszczenia, rozporządzenia, zarządzenia, odezwy, proklamacje wydawane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych lub w celu normalizacji życia społeczeństwa wiejskiego okresu I i II wojny światowej. Zbiór ten dopełniają oryginalne niemieckie dokumenty rękopiśmienne (kwity, opłaty podatku gruntowego, bony premiowe za dostarczone bydło, poświadczenia dostawy ziemiopłodów, asygnaty wywozu drewna, karty zakupu bydła) z okresu II wojny światowej .

Inne, wyróżniające się w zbiorach eksponaty, to odezwy wyborcze i ulotki propagandowe z okresu międzywojennego, jak również z okresu walki wyborczej po II wojnie światowej, wydawane przez organizacje i stronnictwa chłopskie, wiejskie organizacje młodzieżowe, organizacje społeczno-gospodarcze działające w środowisku wiejskim i na jego rzecz. Na wyodrębnienie zasługuje reprezentatywny zbiór ok. 90 ulotek wyborczych organizacji i stronnictw chłopskich do sejmu i senatu z lat 1919, 1922, 1928 i 1930. Z treści zgromadzonych ulotek, odezw, regulaminów wyborczych, cegiełek, plakatów wzywających do głosowania na poszczególne numery list można prześledzić akcje wyborcze prowadzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie czy Związek Chłopski.

Z druków współczesnych godna uwagi jest kolekcja ok. 1500 plakatów i druków z kampanii wyborczej 1989 r. Szczególną wartość przedstawiają materiały sporządzone odręcznie przez samych kandydatów lub komitety ich rekomendujące. Stanowią ciekawą kolekcję, ilustrującą atmosferę i język kampanii wyborczej. Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich, protokoły, księgi pamiątkowe, kroniki działalności organizacji ludowych itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

W zbiorze historycznym obejmującym materiały drukowane gromadzimy również wydawnictwa i materiały związane z aktualną działalnością partii i stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych, gospodarczych i kulturalnych. Liczną grupę stanowią dokumenty Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Są to: założenia programowe, odezwy, deklaracje programowe, okolicznościowe przemówienia, referaty, wystąpienia i in.

Spośród zgromadzonych zasobów warto wymienić zbiór powojennych plakatów, afiszy, ulotek. Są to materiały dotyczące: kongresów, uroczystości dożynkowych, Świąt Ludowych, konkursów („Młody mistrz mechanizacji rolnictwa”, „Zbieramy plony jesieni”, „Każdy kłos na wagę złota”). W zespole tym zgromadzone zostały również plakaty propagandowe z okresu realizacji kolejnych planów gospodarczych i lat 70.:”Program chemizacji rolnictwa”, „Inwestycje w rolnictwie” i in. Zbiór liczy ok.1700 pozycji inwentarzowych.

Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 hours 35 minutes ago

📖📚Dr Janusz Gmitruk dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego uprzejmie zaprasza na promocję książki pt.: „Wszystkich wystrzelać jak psów…” Niemiecki odwet za działalność Oddziału Wydzielonego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 14 hours ago

🎥Relacja filmowa z podsumowania obchodów roku Henryka Dobrzańskiego "Hubala", patrona Mazowsza, w 125. rocznicę jego urodzin. Wydarzenie odbyło się 17.11.2022 r. o godz. 17.00 w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 5 hours ago

◼ 40 lat temu, 28 listopada 1982 r., zmarł w Świeciu Franciszek Maj (ur. 1 września 1911 r. w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk), działacz ZMW

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 5 hours ago

◼️ 54 lata temu, 26 listopada 1968 r. zmarła w rodzinnej wsi Lipiny Helena Spoczyńska (ur. 27 lutego 1896 r. w Lipinach, pow. Opoczno), 🍀działaczka

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

💥Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Klub Parlamentarny, Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści uprzejmie zapraszają na konferencję naukową połączoną z otwarciem wystawy zorganizowaną

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Częstochowie oraz Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zapraszają na wernisaż wystawy "Powstanie Zamojskie"

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

📣Dział Wydawnictw, Biblioteki i Informacji Muzealnej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie będzie ❌nieczynny w dniach 24-25 listopada 2022 r. 📖📚Zapraszamy na Nasze stoisko

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

🎥Relacja filmowa ze spotkania z dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki „Samozagłada polskiej gospodarki 1989-2016”, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w siedzibie Muzeum Historii

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 15 hours ago

🧐🍀 Dnia 17 listopada 1956 r. powstał memoriał grupy działaczy ludowych: Franciszka Dratwy, Bronisława Drzewieckiego, Michała Jagły, Franciszka Kamińskiego, Franciszka Litwina, Stanisława Mierzwy i Zygmunta

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 1 day ago

📸Relacja fotograficzna ze spotkania z dr. Ryszardem Ślązakiem autorem książki pt.: Samozagłada polskiej gospodarki 1989–2016, które odbyło się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 15