Drukowane

W zespole materiałów drukowanych pokaźny zbiór stanowią afisze, obwieszczenia, rozporządzenia, zarządzenia, odezwy, proklamacje wydawane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych lub w celu normalizacji życia społeczeństwa wiejskiego okresu I i II wojny światowej. Zbiór ten dopełniają oryginalne niemieckie dokumenty rękopiśmienne (kwity, opłaty podatku gruntowego, bony premiowe za dostarczone bydło, poświadczenia dostawy ziemiopłodów, asygnaty wywozu drewna, karty zakupu bydła) z okresu II wojny światowej .

Inne, wyróżniające się w zbiorach eksponaty, to odezwy wyborcze i ulotki propagandowe z okresu międzywojennego, jak również z okresu walki wyborczej po II wojnie światowej, wydawane przez organizacje i stronnictwa chłopskie, wiejskie organizacje młodzieżowe, organizacje społeczno-gospodarcze działające w środowisku wiejskim i na jego rzecz. Na wyodrębnienie zasługuje reprezentatywny zbiór ok. 90 ulotek wyborczych organizacji i stronnictw chłopskich do sejmu i senatu z lat 1919, 1922, 1928 i 1930. Z treści zgromadzonych ulotek, odezw, regulaminów wyborczych, cegiełek, plakatów wzywających do głosowania na poszczególne numery list można prześledzić akcje wyborcze prowadzone przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie czy Związek Chłopski.

Z druków współczesnych godna uwagi jest kolekcja ok. 1500 plakatów i druków z kampanii wyborczej 1989 r. Szczególną wartość przedstawiają materiały sporządzone odręcznie przez samych kandydatów lub komitety ich rekomendujące. Stanowią ciekawą kolekcję, ilustrującą atmosferę i język kampanii wyborczej. Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich, protokoły, księgi pamiątkowe, kroniki działalności organizacji ludowych itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

W zbiorze historycznym obejmującym materiały drukowane gromadzimy również wydawnictwa i materiały związane z aktualną działalnością partii i stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych, gospodarczych i kulturalnych. Liczną grupę stanowią dokumenty Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ruchu Ludowego. Są to: założenia programowe, odezwy, deklaracje programowe, okolicznościowe przemówienia, referaty, wystąpienia i in.

Spośród zgromadzonych zasobów warto wymienić zbiór powojennych plakatów, afiszy, ulotek. Są to materiały dotyczące: kongresów, uroczystości dożynkowych, Świąt Ludowych, konkursów („Młody mistrz mechanizacji rolnictwa”, „Zbieramy plony jesieni”, „Każdy kłos na wagę złota”). W zespole tym zgromadzone zostały również plakaty propagandowe z okresu realizacji kolejnych planów gospodarczych i lat 70.:”Program chemizacji rolnictwa”, „Inwestycje w rolnictwie” i in. Zbiór liczy ok.1700 pozycji inwentarzowych.

Inne pozycje to: legitymacje przynależności do organizacji politycznych i społecznych, statuty, programy stronnictw i ugrupowań chłopskich itp., działających w kraju, jak również na emigracji: we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Stanach Zjednoczonych.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu