Stosowanie procedur recenzji

Procedura recenzji

 1. Wszystkie książki wydane przez Bibliotekę Iberyjską podlegają procedurze recenzji wewnętrznej i recenzji zewnętrznej.
 2. Recenzja wewnętrzna obejmuje ocenę zgłoszonej publikacji z punktu widzenia zgodności z profilem wydawnictwa i zachowaniem wymogów formalnych. Jest sporządzana po dyskusji podczas posiedzenia Rady Wydawniczej i zatwierdzana większością głosów jej członków.
 3. Pozytywna recenzja wewnętrzna jest warunkiem koniecznym do przekazania pracy recenzentowi zewnętrznemu. Rada Wydawnicza dokonuje wyboru recenzenta/lub recenzentów/, będącemu specjalistą w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst.
 4. Jeśli pozytywna recenzja wewnętrzna nie budzi kontrowersji, praca jest skierowana do jednego niezależnego recenzenta zewnętrznego, wywodzącego się z polskich lub zagranicznych instytucji naukowo-badawczych
 5. Proces recenzji przebiega w trybie recenzji anonimowej, co oznacza, że recenzenci oraz autorzy nie znają personaliów drugiej strony. Recenzenci powołani do oceny tekstu zawsze są wybierani spoza jednostki naukowej, w której zatrudniony jest autor publikacji.
 6. Recenzja zawiera ostateczne wskazówki w sprawie: przyjęcia pracy do druku bez poprawek, przyjęcia pracy do druku po wprowadzeniu wymaganych poprawek lub odrzucenia pracy.
 7. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje kolegialnie Rada Wydawnicza.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu