1. Muzeum
  2. >
  3. Myśl Ludowa

Myśl Ludowa

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Dane podstawowe:

tytuł: „Myśl Ludowa”

Wydawca: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

ISSN: 2080-0029

wersja pierwotna czasopisma: wersja papierowa

na stronie w zakładce „Numery Myśli Ludowej do pobrania / downland in pdf”

znajdują się wszystkie numery czasopisma w formacie pdf.

„Myśl Ludowa” jest indeksowana na Liście B czasopism punktowanych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w bazie Index Copernicus

„Myśl Ludowa” – rocznik – jest periodykiem wydawanym przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Historię jego powstania, misję i zainteresowania badawcze przedstawiono w pierwszym numerze pisma w tytule „Do czytelnika”. Poniżej cytujemy go w całości.

„Myśl Ludowa” jest pismem o charakterze naukowo-popularnym – organem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Potrzeba wydawania pisma zrodziła się w gronie kierowniczym Towarzystwa.

Teraźniejszość i przyszłość – są dwoma obszarami źródło twórczymi naszej inicjatywy. Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne jako część składowa polskiego ruchu ludowego wyraża głęboką troskę o stan obecny państwa i jego przyszłość. Tej trosce towarzyszy chęć działania na rzecz godnego miejsca w państwie chłopów i ludzi rolniczego trudu zarówno pod względem prestiżu społecznego jak i statusu materialnego. Troska ta rozciąga się także na inne warstwy świata pracy.

Minęło już 19 lat od przełomu ustrojowego w Polsce a perspektywy na lepsze życie nadal odsuwają się w bliżej nieokreśloną przyszłość. Znów – jak za czasów „realnego socjalizmu” – mówi się, że lepiej będą żyły wnuki. Suwerenność, demokracja, wolny rynek to z jednej strony plusy reform społeczno-ustrojowych – z drugiej zaś jest więcej powodów do rozczarowań i szerokiej fali frustracji społecznej u podstaw, której leżą negatywne zjawiska towarzyszące przebudowie ustrojowej: ogromna skala rozwarstwienia dochodowo-majątkowego, niepotykane do tej pory bezrobocie, marne perspektywy znalezienia pracy, głębokie i trwałe ubóstwo – z tendencją do dziedziczenia, dość duży zasięg tzw. wykluczenia społecznego – tj. miliony ludzi „zbędnych” nie mających materialnych podstaw ludzkiej egzystencji; degradacja państwa – poprzez zaniechanie bądź minimalny zakres realizacji funkcji socjalnej (opieka lekarska – trudny dostęp do edukacji).

Wszystko to prowadzi do zrywania więzi społeczeństwa z instytucjami państwa – co ma szczególny wyraz w dramatycznie niskiej frekwencji wyborczej – do parlamentu i innych instytucji. Jest to proces groźny dla przyszłości Polski. Polskie Stronnictwo Ludowe niezbyt wyraziście prezentuje dalekosiężną wizję Polski. Tuż po powstaniu – na początku lat 90-tych XX wieku przyjmowało neoagraryzm jako podstawę ideową własnej polityki. Z żalem trzeba stwierdzić, że ruch umysłowy z początku przebudowy ustrojowej – wywołany potrzeba określenia miejsca i roli ludowców w nowej rzeczywistości – dotyczący neoagraryzmu i trzeciej drogi rozwoju społecznego przygasł w latach następnych. PSL kładzie więcej uwagi na taktykę niźli strategię. Jest potrzeba określenia własnej wizji Polski na tle procesu globalizacji.

Niezależną myśl ludową pielęgnują i rozwijają działacze skupieni w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym. Wyrazem tego były przemyślenia dotyczące ekohumanizmu – zaprezentowane na II Kongresie Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w Lublinie (wrzesień 2000 r.) a także propozycje wypracowane w LTNK dotyczące ideologii i programu PSL zgłoszone przed VII Kongresem PSL (2004 r.). Uważamy, że suwerenny politycznie ruch ludowy ma szanse rozwoju na przyszłość, jeśli jasno określi własną wizję przyszłego ładu społecznego, własny system wartości (ideologia) i całokształt poglądów na ustrój Polski (program).

Kierowani tymi motywami pragniemy oświadczyć, że bliskie są nam ideały tych organizacji i grup, które zrzeszały inteligencje ludową jak: Zrzeszenie Inteligencji Ludowej Wsi – w ostatnich latach międzywojnia, Związek Pracy Ludowej „Orka” – w latach II wojny światowej oraz skupionych wokół Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, redakcji „Wsi Współczesnej” – w okresie „socrealizmu”.

Warstwa historyczna w naszym piśmie będzie miała miejsce o tyle o ile wskazywać może na źródła dotyczące teraźniejszości i przyszłości. Wszak te dwa ostatnie obszary stanowić będą trzon publikacji. „Myśl Ludowa” obecnie powinna wyrażać poglądy i koncepcje dotyczące całokształtu problemów państwa formułowane z pozycji jedności interesów wsi i chłopów z najżywotniejszymi interesami Polski. Będziemy top czynili tak, jak w okresie międzywojennym Wincenty Witos, a po II wojnie światowej Stanisław Mikołajczyk.

„Myśl Ludowa” nie będzie konkurencją wobec ukazujących się „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego” i „Rocznika Historycznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”. Będzie raczej ich dopełnieniem kładąc akcent nie tyle na to co było – ile na to jak być powinno, na sferę teoretyczno-koncepcyjną, a także na teraźniejszość i przyszłość. Przyszłość oczekiwaną i pożadaną.

Podpisano:

dr Janusz Gmitruk, prezes Zarządu Głównego LTN-K

prof. zw. dr hab. Jan Jachymek, redaktor naczelny

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 10 minutes ago

◼️42 lata temu - 17 czerwca 1979 – zmarł we Wrocławiu Stanisław Zdąbłasz (ur. 6 lutego 1990 r. w Woli Dalszej. pow. Łańcut). od 1942

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 day 4 hours ago

Polecamy☝️

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 4 hours ago

🌳☀️🌳Jeżeli szukacie enklawy, miejsca, gdzie można odetchnąć od upału i zgiełku, proponujemy spacer po naszym ogrodzie, kontemplację sztuki i przyrody. Cóż więcej potrzeba dla ukojenia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 5 hours ago

⬛️80 lat temu - 15 czerwca 1941 roku w Sztokholmie zmarł Stanisław August Thugutt (ur. 30 lipca 1873 w Łęczycy, zm.) – publicysta, polityk dwudziestolecia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 5 hours ago

💚🇵🇱”Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

🍀10 czerwca 1951 – 70 lat temu, w dniu 10 czerwca 1951 r. Koło PSL we Francji w Saint Denis obchodziło Święto Ludowe. Tego roku

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

⬛️8 czerwca 1981 w Warszawie zmarł tragicznie Piotr Typiak (ur. 28 czerwca 1899 w Izbicy), działacz CZMW „Siew”, działacz SL „Roch” i CKRL, członek Rady

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

💪Praca. Ciężka. Mozolna. Codzienna. Na efekty, której czasami czeka się miesiącami. Niezależnie od wieku i płci wszyscy pracują. Takie było oblicze dawnej wsi. Surowe i

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

🍀🍀🍀Z okazji 70-lecia polskiego ruchu ludowego Poczta Polska wprowadziła do obiegu dwa znaczki o nominałach 40 gr – przedstawiający zieloną koniczynkę na tle pierwszej strony

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 19 hours ago

⚫️21 lat temu - 3 czerwca 2000 roku zmarł w Krakowie Edward Kaleta (ur. 22 sierpnia 1913 roku w Gumnach pow. Cieszyn) 🍀działacz ruchu ludowego,