1. Muzeum
  2. >
  3. Muzeum
  4. >
  5. Kontakt

Kontakt

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

Dyrektor MHPRL

dr Janusz Gmitruk

e-mail: mhprl@mhprl.pl


Sekretariat MHPRL

e-mail: mhprl@mhprl.pl


Wicedyrektor MHPRL

dr hab. Jerzy Mazurek

e-mail: j.mazurek@mhprl.pl


Instytut Ruchu Ludowego

kierownik dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

e-mail: a.indraszczyk@mhprl.pl


Dział Dokumentacji i Zbiorów

główny inwentaryzator Emilia Kwiatkowska

e-mail: e.kwiatkowska@mhprl.pl


Dział  Naukowo-Oświatowy

kierownik dr Ryszard Miazek

e-mail: r.miazek@mhprl.pl


Dział Naukowo-Badawczy

kierownik Dorota Pasiak-Wąsik

e-mail: dorota.pasiak@mhprl.pl

Hubert Melion

e-mail: H.Melion@mhprl.pl


Dział Wydawnictw i Informacji

kierownik Tadeusz Chwaliński

e-mail: t.chwalinski@mhprl.pl


Dział Administracyjny

kierownik Jerzy Sujecki

e-mail: mhprl@mhprl.pl


Dział Finansowo-Księgowy

główna księgowa Marta Marzec

e-mail: m.marzec@mhprl.pl


Biblioteka MHPRL

Danuta Zaręba

e-mail: d.zareba@mhprl.pl