1. Muzeum
  2. >
  3. Biblioteka Iberyjska
  4. >
  5. Profil Wydawnictwa

Profil Wydawnictwa

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

 

Wydawnictwo Biblioteka Iberyjska utworzone zostało w 2006 r. przez  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Swoją działalność zainaugurowało dwujęzycznym tomem Fernando Pessoy pt. „Przesłanie” (Mensagem). W Bibliotece Iberyjskiej ukazują się dzieła związane z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim (czyli dotyczącym ośmiu niezależnych dziś krajów języka portugalskiego), a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w świecie wydawnictw, które profesjonalnie zajmuje się upowszechnianiem na poziomie akademickim wiedzy o tym odległym i jednocześnie egzotycznym świecie. Wydawane publikacje ukazują się w czterech językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim.

Rozległy kontekst geograficzny i historyczny oraz uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego regionu powodują, że w publikacjach wydawanych w Bibliotece Iberyjskiej staramy się odpowiedzieć na wiele pytań o różnym zakresie ogólności i ważności. Przede wszystkim o naturę procesów integracyjnych, scalających w szersze układy społeczne różnorodne komponenty, elementy składowe, głównie rasowe, etniczne, regionalne i wyznaniowe. Szukamy odpowiedzi na pytania: czy właściwe jest charakteryzowanie obszaru wspólnoty religii, języka, tradycji i wynikających z niej wartości, wspólnoty obyczajów, mianem cywilizacji Iberoamerykańskiej? Czy istnieje specyficzna dla tych państw duchowość, mentalność, przejawiająca się w mistycyzmie, irracjonalizmie i dążeniu do wspólnotowości? Jak wielki wpływ na świat Iberoamerykański „wariant” procesów integracyjnych, w tym narodotwórczych, wywierają procesy amalgamacji rasowej? Jaką pozycję zajmują w Iberoameryce, cechujący się mieszanym pochodzeniem rasowym, Metysi, Mulaci i Murzyni? Jaką rolę odegrało w kształtowaniu kultur i cywilizacji Iberoamerykańskiej państwo? Czy można mówić o instytucji państwa narodowego, czy właściwsze jest posługiwanie się pojęciem społeczeństwa obywatelskiego?

Wiodącymi dziedzinami wydawnictwa Biblioteka Iberyjska jest literaturoznawstwo, historia z socjologią i językoznawstwo. Publikowane przez wydawnictwo dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią dla nas jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców. Warto wspomnieć, że niezrozumienie odmienności odkrywanych przez Europejczyków kultur, rywalizacja między mocarstwami Starego Świata o nowe ziemie i ich bogactwa połączona z technologiczną przewagą militarną doprowadziły do eksterminacji 80% społeczności rdzennych na obszarze Ameryk i niewiele mniej w Afryce. Ich świat, w oczach Europejczyków, był „światem bez historii”, pozbawionym dziedzictwa i bogatej przeszłości.

Podstawowym wyzwaniem dla krajów świata Iberoamerykańskiego przez wiele dziesięcioleci był sposób pokonywania drogi od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych, agrarnych do industrialnych, elitarnych do egalitarnych, autokratycznych do demokratycznych. Specyfika kulturowa, podłoże filozoficzne, dziedzictwo i tradycja latynoamerykańska, łączące w sobie wpływy europejskie, indiańskie i afrykańskie, nie pozwalały na proste naśladownictwo czy przejmowanie wzorów z krajów wysokorozwiniętych.  Na drodze tej istniało, zdaniem wielu autorów, zbyt wiele barier, które utrudniały lub samorozwój uniemożliwiały, prowadząc do pogłębienia niedorozwoju. Jedną z proponowanych dróg wyjścia z tego zaklętego kręgu były idee liberalizmu, które nie naruszając podstaw funkcjonowania systemu politycznego i struktury społecznej, widziały potrzebę włączenia się w nurt globalizacji przez otwarcie gospodarek. Zapewnić to miało wzrost gospodarczy, który miał prowadzić do transferu korzyści, zgodnie z teorią  trickle down economics, do wszystkich warstw i grup społeczeństwa.

Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach. Zainteresowanie własnym rodowodem, samoświadomość zakotwiczona w indywidualnej i zbiorowej pamięci jest w dzisiejszych czasach elementem naszej tożsamości. Ale czymże jest własna tożsamość, jeśli nie przegląda się w lustrze tożsamości Innego – la question de l’autre – by przywołać Tzvetana Todorova? Badania nad tożsamością nie są przecież jedynie dziedziną archeologii wiedzy, ale również dziedziną tworzenia nowych jej archiwów, m.in. poprzez nawiązanie kontaktu z inną pamięcią, innym doświadczeniem historii, inną wizją przeszłości i kreacją przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 8 hours ago

◼⬛️◼️ 55 lat temu - 27 lipca 1966 zmarł w Phoenix 🇺🇸 👉Kazimierz Bagiński (ur. 15 marca 1890 r. w Warszawie) działacz ruchu ludowego, członek

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 16 hours ago

➡️👉➡️ 101 lat temu - 24 lipca 1920 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Rząd Obrony Narodowej (RON). Na jego czele stanął 👉Wincenty Witos. RON

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 13 hours ago

📚W ramach cyklu "Czwartkowych spotkań z książką im. Ryszarda Miazka" 💚serdecznie zapraszamy do obejrzenia promocji książki 👉 Wytańczone „Mazowsze” Witolda Zapały 👈 autorstwa Małgorzaty Włoczkowskiej,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 1 day ago

◼️❎◼️ 71 lat temu - 21 lipca 1950 roku aresztowany został poseł na Sejm z ramienia PSL 👉Franciszek Kamiński, komendant główny Batalionów Chłopskich. Sejm uchylił

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 3 days ago

❓Czy patrząc na śnieg możemy poczuć chłód? ❄️Możliwe, że niektórzy mają takie zdolności, dla innych proponujemy kontemplację zimowego krajobrazu polskiej wsi. Prezentowaną akwarelę autorstwa Eugeniusza

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 4 days ago

➡️81 lat temu – 18 lipca prezydent RP Władysław Raczkiewicz powołał w Londynie rząd z premierem Augustem Zaleskim. Z ramienia SL tekę ministra otrzymał w

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 6 days ago

◾◼◾ 65 lat temu - 16 lipca 1956 roku Polskie Stronnictwo Ludowe na Uchodźctwie, Polskie Stronnictwo Ludowe – Odłam Jedności Narodowej, Stronnictwo Ludowe „Wolność” oraz

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 13 hours ago

⚔️111 lat temu – w dniach 15-17 lipca 1910 roku Polskie Stronnictwo Ludowe wzięło aktywny udział w obchodach 500 rocznicy zwycięstwa oręża polskiego nad Zakonem

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 3 days ago

◼️🔥◼️ 78 lat temu – w dniach 12-13 lipca 1943 niemieckiego odziały dokonały masowego mordu i pacyfikacji ludności cywilnej zamieszkałej w świętokrzyskiej wsi Michniów. ◾️Wieś

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 weeks 3 days ago