1. Muzeum
  2. >
  3. Biblioteka Iberyjska
  4. >
  5. Profil Wydawnictwa

Profil Wydawnictwa

poniedziałek – piątek
08:30 – 15:30
kontakt
Al.Wilanowska 204
02-730 Warszawa

 

Wydawnictwo Biblioteka Iberyjska utworzone zostało w 2006 r. przez  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Swoją działalność zainaugurowało dwujęzycznym tomem Fernando Pessoy pt. „Przesłanie” (Mensagem). W Bibliotece Iberyjskiej ukazują się dzieła związane z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim (czyli dotyczącym ośmiu niezależnych dziś krajów języka portugalskiego), a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w świecie wydawnictw, które profesjonalnie zajmuje się upowszechnianiem na poziomie akademickim wiedzy o tym odległym i jednocześnie egzotycznym świecie. Wydawane publikacje ukazują się w czterech językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim.

Rozległy kontekst geograficzny i historyczny oraz uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego regionu powodują, że w publikacjach wydawanych w Bibliotece Iberyjskiej staramy się odpowiedzieć na wiele pytań o różnym zakresie ogólności i ważności. Przede wszystkim o naturę procesów integracyjnych, scalających w szersze układy społeczne różnorodne komponenty, elementy składowe, głównie rasowe, etniczne, regionalne i wyznaniowe. Szukamy odpowiedzi na pytania: czy właściwe jest charakteryzowanie obszaru wspólnoty religii, języka, tradycji i wynikających z niej wartości, wspólnoty obyczajów, mianem cywilizacji Iberoamerykańskiej? Czy istnieje specyficzna dla tych państw duchowość, mentalność, przejawiająca się w mistycyzmie, irracjonalizmie i dążeniu do wspólnotowości? Jak wielki wpływ na świat Iberoamerykański „wariant” procesów integracyjnych, w tym narodotwórczych, wywierają procesy amalgamacji rasowej? Jaką pozycję zajmują w Iberoameryce, cechujący się mieszanym pochodzeniem rasowym, Metysi, Mulaci i Murzyni? Jaką rolę odegrało w kształtowaniu kultur i cywilizacji Iberoamerykańskiej państwo? Czy można mówić o instytucji państwa narodowego, czy właściwsze jest posługiwanie się pojęciem społeczeństwa obywatelskiego?

Wiodącymi dziedzinami wydawnictwa Biblioteka Iberyjska jest literaturoznawstwo, historia z socjologią i językoznawstwo. Publikowane przez wydawnictwo dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią dla nas jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców. Warto wspomnieć, że niezrozumienie odmienności odkrywanych przez Europejczyków kultur, rywalizacja między mocarstwami Starego Świata o nowe ziemie i ich bogactwa połączona z technologiczną przewagą militarną doprowadziły do eksterminacji 80% społeczności rdzennych na obszarze Ameryk i niewiele mniej w Afryce. Ich świat, w oczach Europejczyków, był „światem bez historii”, pozbawionym dziedzictwa i bogatej przeszłości.

Podstawowym wyzwaniem dla krajów świata Iberoamerykańskiego przez wiele dziesięcioleci był sposób pokonywania drogi od społeczeństw tradycyjnych do nowoczesnych, agrarnych do industrialnych, elitarnych do egalitarnych, autokratycznych do demokratycznych. Specyfika kulturowa, podłoże filozoficzne, dziedzictwo i tradycja latynoamerykańska, łączące w sobie wpływy europejskie, indiańskie i afrykańskie, nie pozwalały na proste naśladownictwo czy przejmowanie wzorów z krajów wysokorozwiniętych.  Na drodze tej istniało, zdaniem wielu autorów, zbyt wiele barier, które utrudniały lub samorozwój uniemożliwiały, prowadząc do pogłębienia niedorozwoju. Jedną z proponowanych dróg wyjścia z tego zaklętego kręgu były idee liberalizmu, które nie naruszając podstaw funkcjonowania systemu politycznego i struktury społecznej, widziały potrzebę włączenia się w nurt globalizacji przez otwarcie gospodarek. Zapewnić to miało wzrost gospodarczy, który miał prowadzić do transferu korzyści, zgodnie z teorią  trickle down economics, do wszystkich warstw i grup społeczeństwa.

Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Stanowią także próbę odpowiedzi na pytanie o narodową swoistość kultury, jakże ważną w dzisiejszych czasach. Zainteresowanie własnym rodowodem, samoświadomość zakotwiczona w indywidualnej i zbiorowej pamięci jest w dzisiejszych czasach elementem naszej tożsamości. Ale czymże jest własna tożsamość, jeśli nie przegląda się w lustrze tożsamości Innego – la question de l’autre – by przywołać Tzvetana Todorova? Badania nad tożsamością nie są przecież jedynie dziedziną archeologii wiedzy, ale również dziedziną tworzenia nowych jej archiwów, m.in. poprzez nawiązanie kontaktu z inną pamięcią, innym doświadczeniem historii, inną wizją przeszłości i kreacją przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?>

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

22 hours 24 minutes ago

✅75 lat temu - 17 maja 1946 r. w Paryżu 🇫🇷 ukazał się 1 numer „Gazety Ludowej” z podtytułem „Tygodnik Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji”.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 12 hours ago

Kończymy dzisiejszy program on-line przygotowany na Noc Muzeów przedstawiając Państwu wystawę pt. "Mazowieckie pejzaże".🙂 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 13 hours ago

Prezentujemy Państwu kolejną niezwykle ciekawą i wartościową wystawę on-line pt. "Krajobrazy przeszłości wsi".🍀🇵🇱 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 15 hours ago

🎥Kontynuujemy nasze dzisiejsze uroczystości i zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line pt. "Stanisław Thugutt (1873-1941). Polityk, spółdzielca, krajoznawca"🙂🍀 #NocMuzeów

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

2 days 16 hours ago

Witamy serdecznie na inauguracji on-line Święta Ludowego i Nocy Muzeów w MHPRL 🍀🍀🙂 Mamy przyjemność zaprezentowania Państwu wyjątkowej publikacji prof. Zbigniewa Andrzeja Judyckiego pt. "Mała

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

3 days 22 hours ago

◼️91 lat temu - 14 maja 1930 w Krakowie zmarł Władysław Orkan (ur. 27 listopada 1875 w Porębie Wielkiej– pisarz tworzący w okresie Młodej Polski,

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 16 hours ago

❗95 lat temu - 12 maja 1926 r. marszałek Józef Piłsudski z popierającymi go oddziałami wkroczył do Warszawy, aby 👉 „bez walki stworzyć polityczne fakty

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

5 days 23 hours ago

✌️💚✌️40 lat temu - 12 maja 1981 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Było to ukoronowanie wielomiesięcznych

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 19 hours ago

Serdecznie zapraszamy na Obchody Święta Ludowego i Noc Muzeów.🍀 Uroczystość rozpoczynamy 15 maja br. o godz. 16:30 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

1 week 23 hours ago

◾95 lat temu - 10 maja 1926 r. Wincenty Witos po raz trzeci objął funkcję premiera rządu RP. W skład kolacji rządowej wchodziły: 👉Zjednoczenie Ludowo-Narodowe,