Historia

Adam Bień

SKU: 6 Kategorie: , ,

10 

Opis

Warszawa 2004, s. 90; il. 16.

Publikacja jest pokłosiem sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, poświeconej Adamowi Bieniowi, działaczowi społecznemu II Rzeczypospolitej i politykowi Polskiego Państwa Podziemnego, honorowemu obywatelowi Sandomierza. W siedmiu referatach – artykułach zostało przybliżone życie i działalność społeczno-polityczna A. Bienia. Czytelnik znajdzie w niej pewne fakty już znane z innych publikacji, ale też otrzyma porcję nowej wiedzy. Okrasą graficzną publikacji jest zbiór zdjęć.